Finansinspektionen

Onsdag 21 februari publicerar FI statusrapport för trafikljuset - kvartal 4, 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 15:04 CET

Klockan 17.00 onsdagen den 21 februari kommer FI att publicera:* kortfattad statusrapport för utfallet av trafikljusmodellen för
kvartal 4, 2006
* använda diskonteringsräntor för livbolag och
tjänstepensionskassor i trafikljusmodellen för kvartal 4, 2006


Finansinspektionen kommer att från och med 2007, i anslutning till
företagens rapportering, att presentera en statusrapport för
trafikljuset. Statusrapporten kommer att redovisa en sammantagen bild
för hela branschen, det vill säga eventuell andel i procent i rött ljus.
Några data för enskilda företag kommer inte att redovisas.

Trafikljusmodellen mäter försäkringsföretagens exponering mot olika
risker.
Målet är att i ett tidigt skede kunna identifiera de bolag som har så
stora riskexponeringar att de inte med fullgod säkerhet kan uppfylla
sina åtaganden gentemot kunderna.

Läs mer om Trafikljusmodellen på www.fi.se


Helena Östman
Informationschef
Tel: 08-787 82 20
070-398 08 19