Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Onsdagen den 4 juli 2012 hölls seminariet Kultur för alla - verklighet eller ren utopi för döva och hörselskadade?

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 10:54 CEST

Seminariet hölls på teckenspråk och svenska samt med skrivtolkning.

 I panelen satt Cecilia Magnusson, riksdagsledamot (m), Per Svedberg, riksdagsledamot (s), Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot (kd), Joakim Hagelin Adeby, styrelseledamot Sveriges Dövas Riksförbund och Linda Eriksson, styrelseledamot Förbundet Sveriges Dövblinda. Julia Gezelius och Charlotta Sjölander inledde seminariet. Anna Kain Wyatt, förbundsordförande Unga Hörselskadade, tog därefter vid som moderator.

 Över en miljon människor i Sverige är hörselskadade, döva eller har dövblindhet. Hörselskadade, döva och personer som har dövblindhet har länge blivit och är utestängda från stora delar av kulturutbudet. Med tanke på den bristande tillgängligheten ställer vi oss frågan om kulturen inte är tänkt att vara till för oss också? En åhörare undrade hur kulturen ska kunna bli tillgänglig för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, när inte ens en såpass demokratiskt grundläggande rättighet som att kunna följa direktsändningen av partiledartalen i Almedalen via direkttextning och synliga teckenspråkstolkar i bild är uppfylld i nuläget.

Cecilia Magnusson (m) menade att det är en lång väg kvar innan kulturutbudet kommer att vara tillgängligt för alla. Hon poängterade dock att det sker en kulturutveckling och att kulturen är ”på väg ut ur sin egen kokong”. Magnusson säger sig anse att kultur bör få en högre prioritering och regelverk som stöttar det.

 Personer som har dövblindhet får själva finansiera  för sina ledsagare vid deltagande på kulturella evenemang. Det är ett stort hinder för att kunna delta på lika villkor, menar Linda Eriksson, styrelseledamot Förbundet Sveriges Dövblinda. Varför har det blivit så? Per Svedberg, riksdagsledamot (s) ställer sig frågan om det är så att för mycket ansvar ligger på kommunerna. Svedberg menar att allt ansvar inte kan ligga på kommun och landsting, det behövs även ett centralt ansvar.  Sagt av Svedberg: ”Kultur ska finnas för alla, vi måste vårda den och göra den tillgänglig för alla”.

Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot (kd), anser att det inte ska skapas speciallösningar, utan generella lösningar för att alla ska kunna delta i kulturutbudet på lika villkor. Projektverksamheter har en viktig funktion för att leda till att starta upp en fast verksamhet, menade Nordell. 

Enligt en riksdagsrepresentant från Miljöpartiet i publiken ska bristande tillgänglighet in i diskrimineringslagstiftningen och klassas som diskriminering från och med den första juli 2012. Det hoppas vi arrangörer av kultur på lika villkor (Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Förbundet Sveriges Dövblinda, Dövblind Ungdom, Vuxendöva i Sverige och ABF) är ett löfte.