Den okända hästen

Oönskad uppmärksamhet

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 07:00 CET

I början upplevde Demoex en hype. Nyheten om partiet spred sig över internet och hemsidan fick snabbt besökare från länder som USA, Tjeckien, Brasilien, Schweiz, Israel, Egypten och Taiwan mm. I hela världen finns ett enormt sug efter lyckade gemensamma projekt som motvikt till den individualism som präglat utvecklingen de senaste 30 åren. Många försökte uppmuntra Demoex att genast börja arbeta internationellt medan andra föreslog att de skulle bilda en riksorganisation i Sverige.

Ungdomarna blev smickrade av uppmärksamheten, men också oroade. De hade ju ingenting att komma med än, inga erfarenheter. Det var alldeles för tidigt att uttala sig i termer av fiasko eller succé. Demoex valde istället att ligga lågt och koncentrera sig på att genomföra experimentet i lokalpolitiken och försöka få det att fungera.

Nya fenomen väcker starka känslor. Demoex dramatiserades kraftigt. Medierna skrev spaltmeter om experimentet när det var nytt, vilket skapade överdrivna förväntningar som var omöjliga att leva upp till. Å andra sidan blev experimentet inte heller ett tillhåll för rasister eller populister som många befarade. Med tiden kan vi konstatera att både farhågor och överdrivet positiva förväntningar kom på skam.