Tieto Sweden AB

OP-Pohjola -gruppens aktieinnehav i Tieto har minskat till 4,14 procent

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:18 CET

Tieto Abp BÖRSMEDDELANDE 26.1.2010, kl 1.30 CET

Tieto Abp har mottagit en anmälan i enlighet med Värdepappersmarknadslagen avseende förändring av aktieinnehav i bolaget. OP-Centralen anl (Organisationsnummer: 0242522-1) har anmält att dess nuvarande aktieinnehav i Tieto Abp sammanlagt understiger 5 % av aktierna och rösterna i bolaget.

1. Målbolag: Tieto Abp, organisationsnummer: 0101138-5

2. Datum för förändring av innehav: 22.1.2010

3. Andel av aktier och röster: OP-Pohjola-gruppens totala aktieinnehav uppgår för närvarande till 2 982 587 aktier, vilka representerar 4,14 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

OP-Pohjola -gruppens aktieinnehav är fördelat mellan nedan angivna bolag (antal aktier; % av aktier och röster):

Pohjola Bank Abp. (50 000; 0,069 %)

Pohjola Försäkring Ab (90 000; 0,125 %)

A-Försäkring Ab (9 000; 0,012 %)

OP-Centralen anl (2 160 000; 2,999 %)

OP-gruppens Kyösti Haatajas stiftelse (1 600; 0,002 %)

OP-gruppens forskningsstiftelse (11 400; 0,016 %)

OP-Delta (472 282; 0,656%)

OP-Suomi Arvo (130 000; 0,180%)

OP-Suomi Pienyhtiöt (33 146; 0,046%)

OP-Eurooppa Pienyhtiöt (25 159; 0,035%)

Tieto Abp:s antal registrerade aktier uppgår till totalt 72 023 173 aktier vilka berättigar till totalt 72 023 173 röster.

För ytterligare information, kontakta;

Reeta Kaukiainen, informationsdirektör, tel. +358 2072 68711, reeta.kaukiainen@tieto.com

TIETO ABP

DISTRIBUTION

NASDAQ OMX Helsinki

NASDAQ OMX Stockholm

Centrala media

Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Med cirka 16 000 anställda är Tieto ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment. Vi specialiserar oss inom de områden där vi har djupast kunskap om våra kunders verksamheter och behov. Våra konkurrensfördelar bygger på ett starkt kundfokus och vårt nordiska ursprung.