Opcon AB

Opcon AB delårsrapport januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:46 CEST

Opcon gör bästa kvartalsresultatet hittills

Resultatet före skatt (EBT) förbättrades till 14,3 mkr (0,2 mkr),
vilket är 43 % över prognos för första kvartalet.

Effekten av genomförda aktiviteter ger snabbare och starkare
genomslag än förutsett.

Omsättningen ökade med 41% till 113,8 mkr (80,7 mkr).

Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 15,8 mkr (1,6 mkr).

Resultatet efter skatt uppgick till 10,4 mkr (–0,3 mkr),
vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,73 kr (–0,03 kr).

Koncernen prognostiserar ett resultat efter finansiella poster (EBT)
för andra kvartalet om minst 14 mkr.


Frågor kring rapporten besvaras av
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, 08-466 45 00, 070-594 79 60
Mats Gabrielsson, styrelsens ordförande, 08-470 0370, 070-775 83 20
Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir., 0532-611 22, 070-330 05 02

Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget Opcon AB samt åtta dotterbolag – SEM, REAC, Svenska Rotor Maskiner (SRM), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Co., Ltd. Antalet anställda är cirka 430. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.