Opcon AB

Opcon AB stärker sin position genom beslut om strategiskt förvärv när luftsystem till bränsleceller och förbränningsmotorer går in i en ny fas

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 09:39 CEST

Styrelsen i Opcon AB har beslutat att genomföra ett förvärv av de båda
företagen Svenska Rotor Maskiner AB (SRM) och Lysholm Technologies AB
(LT). En avsiktsförklaring om förvärvet har undertecknats av parterna.
Förvärvet beräknas vara genomfört innan november månads utgång. I och
med affären kommer säljarna att bli betydande ägare i börsnoterade Opcon
AB.

Inom SRM har skruvkompressorn uppfunnits, utvecklats och licensierats.
Bolaget har för närvarande ett 70-tal aktiva patent och 35 licenstagare
inom olika industriapplikationer.
SRM omsatte 46 miljoner kronor 2002 och redovisade ett rörelseresultat
på 2,4 miljoner kronor. För 2003 förutses en omsättning i samma
storleksordning samt ett något bättre rörelseresultat.
Opcons strategiska avsikt med förvärvet är bland annat att säkra
immateriella rättigheter och världskompetens i den fortsatta satsningen
på utveckling och tillverkning av luftsystem till bränsleceller. Genom
förvärvet får Opcon tillgång till SRM:s mångåriga erfarenhet inom
kompressorområdet. SRM är för närvarande till viss del också verksam
inom utveckling av luftsystem till bränsleceller.

De kunder Opcon har idag inom bränslecellsområdet organiserar för
närvarande nya inköpsstrukturer för en kommande serietillverkning. För
Opcon innebär en fortsatt satsning på bränslecellsområdet att kunna
erbjuda kunderna ett komplett luftsystem bestående av frekvensomvandlare,
elmotor, kompressor samt eventuellt expander och värmeväxlare.
Opcon har eller utvecklar för närvarande de produkter som ingår i ett
luftsystem med undantag för frekvensomvandlaren där det finns ett
samarbete och licensoption tecknad med det svenska företaget
NFO Drives AB.

Lysholm Technologies AB (LT) är ett systerföretag till SRM. LT omsatte
under 2002 20,7 miljoner kronor och redovisade ett rörelseresultat på
2,5 miljoner kronor. För 2003 förutses en fördubbling av omsättningen
och ett förbättrat rörelseresultat.
LT konkurrerar med Opcons dotterbolag Autorotor på framförallt den
amerikanska eftermarknaden för kompressorer avsedda för
förbränningsmotorer. Genom ett förvärv får Opcon betydande synergier i
produktutveckling och tillverkning. En framtida rationalisering av
produktsortimentet mellan de olika bolagen kommer också att ge
kostnadsbesparingar.

LT har ett licensavtal med en betydande amerikansk systemleverantör till
fordonsindustrin, som leder till serieleveranser av kompressorer till
bland annat Fordkoncernen under fjärde kvartalet i år och framåt.
Detta kommer att ge bolagen möjlighet att ytterligare rationalisera
tillverkning och inköp.
Ett förvärv av LT innebär också möjligheten att utnyttja de
synergieffekter som finns mellan Opcons dotterbolag Laminova och LT när
det gäller intercoolers till fordons- och bränslecellsindustrin.

Både SRM och LT har sitt säte i Nacka utanför Stockholm.

Eventuella frågor i anledning av ovanstående besvaras av:
Sven G. Oskarsson, vd och koncernchef för Opcon,
tel 0532-611 30, 070- 625 81 21.
Lena Karlsson, informationschef,
tel 0532-611 34, 070-326 74 03.

Se även www.opconab.com och www.rotor.se

Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och
produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft.
Opcon AB omsatte under 2002 283 miljoner kronor.
Opconkoncernen består av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova
AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 280 anställda i Åmål,
Nacka, Eskilstuna, Sollentuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd-
och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer
och värmeväxlare. De flesta kunder återfinns inom fordons-, småmotor-
och verkstadsindustrin.
Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.