Opcon AB

Opcon anställer ny chef till affärsområdet Renewable Energy

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:15 CEST

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB förstärker koncernledningen med Per Hedebäck som efterträder Svein Valheim som chef för affärsområdet Renewable Energy. Svein Valheim kvarstår i sin befattning som vice koncernchef i Opcon och kommer att förstärka satsningen på tillväxt genom såväl operativt som strategiskt affärsstöd.

Per Hedebäck är 42 år och utbildad civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolans maskinlinje med inriktning på energiteknik. Han kommer senast från ett arbete som affärschef för Arbetslivsresurs och har lång erfarenhet av såväl försäljning som uppbyggnad av verksamheter i förändring inom bland annat energieffektivisering. Han har haft en rad chefsbefattningar och lett internationell försäljning, affärs- och verksamhetsutveckling inom bland annat Tradimus (numera Aditro) som ägs av Nordic Capital och Volvo Technology Transfer AB.

Per Hedebäck har samtidigt en gedigen teknisk bakgrund med lång anställning på teknikkonsulten J&W (numera WSP), en av Europas största teknikkonsulter, bl.a. som avdelningschef för en specialistgrupp inom miljö- och energi. Han har också varit stationerad utomlands vid Sveriges Tekniska Attachéer, STATT i London.


Per Hedebäck tillträder den 1 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd i Opcon AB, tel. 070-594 7960

Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-613 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige och Kina. Antalet anställda är cirka 370. Aktien är noterad på OMX-börsen.
Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, hanteringssystem för naturgas samt luftsystem för bränsleceller. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Opcon Autorotor, REF Tech, Mitec och Svensk Rökgasenergi.
Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou, Lysholm Technologies, Laminova samt Opcon Inc., USA.
Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet kommer att omfatta dotterbolagen REAC.