Opcon AB

Opcon Autorotor får ny order från Ballard för serieproduktion

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 10:25 CEST

Opcon Autorotor, dotterbolag till börsnoterade Opcon, har fått ytterligare en viktig order på luftsystem från Ballard Power Systems, världsledande när det gäller bränslecellsmotorer. Luftsystemen är avsedda för bränsleceller till bilar.

- Den här ordern betyder att våra luftsystem för bränslecellsmotorer nu börjar serietillverkas hos Opcon Autorotor. Vi är mycket nöjda att utöka våra affärer med Ballard, säger Sven G. Oskarsson, koncernchef för Opcon.

Bränsleceller är ur miljösynpunkt en renare drivkälla än fordon utrustade med en traditionell förbränningsmotor. I en bränslecell skapas elektrisk energi för att driva fordonet genom en kemisk process mellan väte och syre. Det enda utsläppet från en bränslecell är vanligt vatten.

Kompressorn förser bränslecellen med trycksatt luft och är en viktig komponent vars effektivitet bestämmer mycket av hela bränslecellens prestanda.

De senaste åren har utvecklingstakten vad gäller bränsleceller ökat, bland annat genom USA:s och EU:s satsningar på nya energiprogram för att minska oljeberoendet och förbättra miljön. Inom de närmast kommande åren kommer åtskilliga hundratals demofordon att bli tillgängliga för konsumenter världen över.

- Den order vi fått visar att bränslecellsmotorerna nu lämnar utvecklingsstadiet för att fortsätta in i serieproduktion, säger Roland Ärlebäck, vd för Opcon Autorotor AB.

Ordern omfattar kompressorer och expandrar som är avsedda för bilar från Ford och DaimlerChrysler. Leveranserna ska starta i augusti och sträcker sig över ett års tid.

Opcon Autorotor, som etablerades 1990 och med säte i Nacka utanför Stockholm, har levererat kompressorer till bränslecellsprojekt på fordonssidan sedan 1992 och är idag världsledande inom sitt område.

Företaget befinner sig nu i en förändringsprocess från ett rent utvecklingsbolag till ett tillverkande industriföretag.

- Vi har förberett oss på en ökad tillverkning och investerat i utrustning för en höjd produktionskapacitet för att kunna leverera likartade produkter även till andra kunder, säger Roland Ärlebäck.

- Vi har samarbetat med Ballard sedan 1993 och är glada över att vara en leverantör av nyckelkomponenter till världens ledande bränslecellstillverkare.

Ballard Power Systems är känt som världsledande när det gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av bränsleceller för noll-emissionsfordon. Ballard kommersialiserar bränslecellsmotorer för fordon och bränslecellssystem för bärbara och stationära produkter. Ballard marknadsför också utrustning för elutrustning för bränsleceller och andra elektriska fordon och är en Tier 1-leverantör av friktionsbelägg för växellådor till fordonsindustrin. Ballards tekniska kunskap gör det möjligt för tillverkare av bilar, bussar, elektrisk utrustning, bärbara och stationära kraftanläggningar att utveckla miljövänliga produkter till konsumenter. Ballard samarbetar med starka världsledande företag som DaimlerChrysler, Ford, EBARA, ALSTOM och FirstEnergy för att kommersialisera Ballard® bränsleceller.

Eventuella frågor besvaras av:
Sven G. Oskarsson, koncernchef Opcon, tel 0532-611 30, 070-625 81 21.
Roland Ärlebäck, vd Opcon Autorotor AB, tel 08-448 44 46, 070-549 04 52.
Lena Karlsson, informationschef Opcon, tel 0532-611 36, 070-326 74 03.

Se även Opcons hemsida www.opconab.com


Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2002 283 miljoner kronor.

Opconkoncernen består av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 290 anställda i Åmål, Nacka, Eskilstuna, Sollentuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunder återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin.

Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.