Opcon AB

Opcon Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:22 CEST

Omsättningen uppgick till 237,6 mkr (230,3 mkr),
varav för tredje kvartalet 68,0 mkr (66,9 mkr).

Rörelseresultatet uppgick till –3,6 mkr (–3,7 mkr),
varav för tredje kvartalet –8,0 mkr (3,4 mkr).

Resultat efter finansiella poster uppgick till –7,5 mkr (–6,8 mkr),
varav för tredje kvartalet –9,2 mkr (2,3 mkr).

Resultatet för tredje kvartalet har påverkats av en reservation för kostnader
till följd av avtalstvist i USA, nedskrivning av lagertillgång samt
projektkostnader för uppstart av produktionsbolag i Kina med totalt 9,2 mkr.

Resultat efter skatt uppgick till –7,5 mkr (–5,9 mkr),
varav för tredje kvartalet –7,9 mkr (1,2 mkr).

Resultat per aktie efter skatt för perioden uppgick till –0,72 kr (–0,68 kr).
Resultat per aktie efter skatt för tredje kvartalet uppgick till –0,55 kr (0,14 kr).



Frågor kring rapporten besvaras av
Hans Golteus, styrelsens ordförande, 08-505 652 10
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, 08-466 45 00, mb 070-594 79 60
Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir., 0532-611 22, mb 070-330 05 02





Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget Opcon AB samt åtta dotterbolag – SEM, REAC, Svenska Rotor Maskiner (SRM), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Co., Ltd. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.