Opcon AB

Opcon förstärker koncernledningen med ansvarig för Investor Relations and Public Affairs

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:16 CEST

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB förstärker koncernledningen med Niklas Johansson som tillträder som vice president med ansvar för Investor Relations, Strategic Development och Public Affairs.

Niklas Johansson är 37 år och utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och ESADE i Barcelona, Spanien. Han har över tio års erfarenhet av kommunikation och av gränssnittet mellan politik och näringsliv som rådgivare åt tidigare statsministern Göran Persson samt åt Leif Pagrotsky under hans tid som närings- och handelsminister. Han har också internationell politisk erfarenhet från arbete i Europaparlamentet. Erfarenheter som blir allt viktigare för Opcon i takt med att koncernens satsning inom energi- och miljöteknik växer i omfattning.

Niklas Johansson arbetade fram till förra valet som talskrivare åt Göran Persson och innehade innan dess poster som pressekreterare och tidigare politiskt sakkunnig/rådgivare åt statsministern inom såväl närings- som energipolitik. Niklas Johansson rekryterades till statsministerns kansli efter flera år som en av dåvarande närings- och handelsministern Leif Pagrotskys närmaste rådgivare. Han har också suttit flera år i styrelsen för myndigheten Invest in Sweden Agency.

Niklas Johansson tillträder den 1 september.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd i Opcon AB, tel. 070-594 7960

Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-613 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se


Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige och Kina. Antalet anställda är cirka 370. Aktien är noterad på OMX-börsen.
Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, hanteringssystem för naturgas samt luftsystem för bränsleceller. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Opcon Autorotor, REF Tech, Mitec och Svensk Rökgasenergi.
Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou, Lysholm Technologies, Laminova samt Opcon Inc., USA.
Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet kommer att omfatta dotterbolagen REAC.