Opcon AB

Opcon förvärvar option på unik svensk teknik inom bränslecellsområdet

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 14:58 CEST

Opcons dotterbolag Opcon Autorotor AB har förvärvat en option på den exklusiva licensrätten till en av de nyckelkomponenter som ingår i luftsystem till bränslecellsfordon. Det tecknade avtalet med företaget NFO Drives AB ger Opcon optionsrätten till dess inverter och know-how.
- Genom överenskommelsen har Opcon nu den immateriella rätten till alla strategiskt viktiga delsystem som behövs i ett komplett luftsystem för bränslecellsfordon, säger Sven G. Oskarsson, koncernchef för Opcon.

Opcon Autorotor har idag en marknadsledande position när det gäller utveckling av luftsystem för mobila bränsleceller, det vill säga till fordon som bilar och bussar. Bränslecellen alstrar energi genom en reaktion mellan väte och syre och dess enda utsläpp är vatten. Bränslecellen bedöms bli framtidens drivkälla i fordon och under det senaste året har utvecklingstakten vad gäller bränslecellsfordon ökat markant. Opcon Autorotor AB deltar i de flesta kända utvecklingsprojekten av bränslecellsfordon världen över. Ursprungligen var det Autorotors framgångsrika koncept med dubbelskruvkompressorer som väckte intresset hos fordonstillverkarna. Konceptet har utvecklats vidare och kompletterats med fler delsystem.
- Målet är att erbjuda ett komplett luftsystem där varje ingående del är optimerad för processen. Sådana systemlösningar är också det som numera efterfrågas av våra kunder, säger Sven G. Oskarsson.

I ett luftsystem till bränslecellsmotorer finns fyra nyckelkomponenter: Kompressor, värmeväxlare, elmotor och inverter. I koncernen finns sedan tidigare tekniken och rättigheterna till kompressorn, värmeväxlaren och elmotorn, skräddarsydda för just luftsystem. Genom den tecknade optionen har Opcon nu tillgång till den fjärde nyckelkomponenten - invertern - samt NFO:s know-how inom applikationsområdet bränslecellsfordon. Opcon Autorotor AB har samarbetat med NFO Drives AB sedan 2000 i det så kallade STEM-projektet, som stöds av Statens Energimyndighet. Första etappen av STEM-projektet, där även AB Kompositprodukter deltog, resulterade i utvecklingen av ett luftsystem i världsklass. Just nu pågår den andra etappen av projektet där syftet är att optimera luftsystemet och dess ingående komponenter ytterligare.
- Förvärvet av optionsrätten är ett led i att säkerställa rätten till den inverterteknik som hittills visat sig vara den bästa både vad gäller anpassning till vårt luftsystem och prestanda, säger Sven G. Oskarsson.

Eventuella frågor besvaras av:
Sven G. Oskarsson, koncernchef Opcon, tel 0532-611 30, 070-625 81 21.
Roland Ärlebäck, vd Opcon Autorotor AB, tel 08-448 44 46, 070-549 04 52.
Lena Karlsson, informationschef Opcon, tel 0532-611 36, 070-326 74 03.
Se även Opcons hemsida www.opconab.com

Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2002 283 miljoner kronor. Opconkoncernen består av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 280 anställda i Åmål, Nacka, Eskilstuna, Sollentuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunder återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.