Opcon AB

Opcon och CoGen tecknar samarbetsavtal för CO2-fri el till Australien

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 13:38 CEST

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har träffat ett samarbetsavtal avseende försäljning av Opcon Powerbox i Australien med CoGen Power (CoGen) som marknadsför system för återvinning av spillvärme.

CoGen är ett nystartat "green-tech"-bolag som specialiserar sig på elproduktion och återvinning av spillvärme med utgångspunkt i Opcon Powerbox. CoGens målsättning är att inom fem år installera 170 MW av denna nya bränsle- och utsläppsfria elproduktion hos kunder. Varje Opcon Powerbox har en effekt på upp till 0,7 MW.

CoGen fokuserar initialt på den 2,3 miljoner km² stora yta, motsvarande fem gånger Sveriges yta, som täcker regionerna Kimberly, Pilbara, Gasgoyne, Mid West och Southern Goldfields och inte är kopplade till stamnätet (South Western interconnected Grid). Marknaden består av gruvor och avlägsna orter/regionala center, där elförsörjningen nästan uteslutande sker med hjälp av lokal, fossileldad elproduktion till höga kostnader. Enbart bränslekostnaden i systemen uppgår till runt 1,80 SEK/kWh (32 cent AUD/kWh).

- Bara i delstaten Western Australia har vi mer än 300 gruvor som inte är anslutna till stamnätet utan tvingas använda egen, dyr elproduktion. I genomsnitt finns plats för en eller två Opcon Powerbox vid varje gruva. Vid stora järnmalmsgruvor med 40 MW elproduktionskapacitet eller mer kan det finnas plats för uppåt åtta Opcon Powerbox. Och det är bara i gruvsektorn. Lägg till alla avlägsna orter och regionala center som försörjs av fossileldade aggregat så ser man vidden av vilka besparingar den här gröna teknologin kan innebära för såväl våra kunder som miljön, säger Ross Smith, vd CoGen.

- Genom Opcon Powerbox och dess system för att återvinna spillvärme från termisk energi som annars skulle gått förlorad kommer CoGen ta ny bränsle- och utsläppsfri elproduktion till Australien. Vi planerar att installera minst 170 MW av den här nya bränsle- och utsläppsfria elproduktionen hos kunder under den närmaste fem åren, säger Ross Smith.

Opcon Powerbox producerar ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad.

- Det här samarbetet med CoGen, med sin starka koppling till gruvindustrin, ger Opcon en kunnig och fokuserad partner i Australien med dess stora avstånd och höga elpriser. Vad Opcon Powerbox erbjuder i form av CO2-fri elproduktion kommer att vara mycket attraktivt för alla dessa kunder som inte är uppkopplade mot stamnätet. Det är också ett exempel på hur Opcon steg för steg ökar vår internationella närvaro och bygger en marknad för vår nya teknologi för återvinning av spillvärme, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef, Opcon AB.

- CoGens initiala fokus på kunder utanför stamnätet med egen kraftgenerering till mycket höga kostnader är de lågt hängande frukterna på den australiensiska energimarknaden. Men det är bara toppen på isberget. Spillvärme är en enorm, till stora delar outnyttjad potential för ny elproduktion världen över. Enligt det amerikanska energidepartementet finns mer tillgänglig spillvärme i amerikansk industri än elproduktionen från alla andra förnyelsebara energikällor i USA sammantaget. Det ger en fingervisning om potentialen för den här nya teknologin, fortsätter Rolf Hasselström.

- Det här är verkligen energi utan föroreningar och utan utsläpp. Bränslet är redan konsumerat och bekostat. Vi talar om spillvärme som annars skulle gå förlorad. Applicerar man detta på alla tänkbara ställen framöver och på samtliga energisystem för lokal distribution så kan spillvärmeåtervinning bli en del av en nationell lösning på miljöproblemen, genom att minska koldioxidutsläppen med upp till 30 procent i fossileldade kraftverk, säger Ross Smith, vd CoGen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Per Hedebäck, affärsområdeschef Renewable Energy, tel. 08-466 45 00, 070-247 45 20

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka 360. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), Svensk Rökgasenergi (SRE), REF Technology (REF Tech), Värmlands Montage Teknik samt varumärkena Opcon Autorotor och Mitec Instrument.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar. Affärsområdet omfattar dotterbolagen REAC och Balle.