Opcon AB

Opcon tecknar samarbetsavtal med MAN Diesel & Turbo

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 10:45 CET

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har träffat ett samarbetsavtal med den världsledande dieselmotortillverkaren MAN Diesel & Turbo SE, med runt 12 700 anställda, kring marina applikationer av Opcon Powerbox-tekniken.

Samarbetet syftar till att exploatera möjligheterna i att kombinera Opcons teknik för energieffektivisering och produktion av el ur spillvärme med MAN Diesel & Turbos marknadsledande dieselmotorer för sänkt bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

Opcon arbetar sedan tidigare med en referensinstallation tillsammans med Wallenius Marine, som också stöds av Energimyndigheten, på en MAN B&W 8S60ME-C8 motor.

– Samarbetet med MAN och deras intresse för den energieffektivisering som vår Opcon Powerbox erbjuder också vid fartygsdrift är ytterligare ett viktigt steg för Opcon. Med höga oljepriser och den växande globala handeln som driver transporter till sjöss ser vi stora möjligheter för vår energieffektiva waste heat recovery-teknik. Marinsidan har alla förutsättningar att bli ett av de främsta marknadssegmenten för Opcon Powerbox på lite sikt, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste to Value. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller större dieselmotorer såväl till havs som på land och kan producera upp till 6 000 MWh per år.

För mer information se pressmeddelande från MAN Diesel & Turbo

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61

e-post: info@opcon.se
www.opcon.se


Om MAN Diesel & Turbo SE

MAN Diesel & Turbo SE, med säte i Augsburg, Tyskland, är världens ledande leverantör av stora dieselmotorer och turbomaskiner för marina och stationära applikationer. Företaget utvecklar tvåtakts- och fyrtaktsmotorer som är tillverkade både av företaget och dess licenstagare. Motorerna har motoreffekter från 450 kW till 87 MW. MAN Diesel & Turbo utvecklar och tillverkar gasturbiner på upp till 50 MW, ångturbiner på upp till 150 MW och kompressorer med ett flöde på upp till 1,5 miljoner m³/h och tryck upp till 1 000 bar. Sortimentet innehåller även turboladdare, CP propellrar, gasmotorer och kemiska reaktorer. MAN Diesel & Turbo erbjuder kompletta drivsystem för fartyg, turboenheter för olja och gas samt processindustri och nyckelfärdiga kraftverk. Under varumärket MAN PrimeServ erbjuds service till kunder över hela världen. Företaget har cirka 12 700 anställda på mer än 100 platser över hela världen men främst i Tyskland, Danmark, Frankrike, Schweiz, Tjeckien, Italien, Indien och Kina. MAN Diesel & Turbo, som tillhör MAN SE:s Power Engineering affärsområde, är noterat på DAX som ett av den tyska börsens 30 största företag.

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 410. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för biobränslen mm, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.