Opcon AB

Opcon vidtar åtgärd för att stödja likviditet i aktien

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 16:02 CEST

I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen har Opcons styrelse beslutat att vidta åtgärder för att förbättra likviditeten i sin aktie, som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Målet är att uppmuntra kontinuerlig handel.

Som ett led i den strävan har Carnegie utsetts till likviditetsgarant inom ramen för Stockholmsbörsens initiativ. Åtagandet att ställa köp- och säljkurser i orderboken påbörjas från och med den 8 september 2003.

Frågor i anledning av ovanstående besvaras av
Sven G. Oskarsson, koncernchef Opcon, tel 0532-611 30, 070-625 81 21. Göran Falkenström, vice vd och ekonomidirektör Opcon, tel 0532-611 22, 070-330 05 02. Se även Opcons hemsida www.opconab.com

Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2002 283 miljoner kronor. Opconkoncernen består av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 280 anställda i Åmål, Nacka, Eskilstuna, Sollentuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunder återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.