Opcon AB

Opcons dotterbolag SEM flyttar successivt tillverkningen av tändsystem för småmotorer till Kina

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 09:37 CEST

Styrelsen för Opcon AB har beslutat påbörja en etablering av
tillverkning av tändsystem för småmotorer till Kina. Produktområdet
omsätter idag cirka 60 miljoner kronor per år.

SEM AB, med säte i Åmål, har tillverkat tändsystem avsedda för motorer i
till exempel bilar, motorcyklar, båtar och olika handredskap som
motorsågar i närmare 90 år och är idag ett av de tekniskt ledande
företagen i världen inom sitt område.
Produktgruppen tändsystem för småmotorer har under senare år redovisat
betydande förluster på grund av ökad konkurrens från konkurrenter med
produktion i lågkostnadsland. Konkurrenterna säljer sina produkter i US-
dollar varför dollarkursens utveckling ytterligare försämrat
konkurrenssituationen för SEM AB och dess möjlighet till framtida
lönsamhet.
Världsmarknaden för små tändsystem uppskattas till ca 50 miljoner system
per år.

För att komma tillrätta med lönsamhetsproblemen inom produktområdet har
Opcons styrelse undersökt olika alternativ till åtgärder som försäljning
av produktgruppen, avveckling eller en successiv flyttning till
lågkostnadsland. SEM:s styrelse hade i sin analys rekommenderat en flytt
av verksamheten till Kina, en åtgärd som också är förankrad hos SEM:s
huvudkunder. Den kalkylerade kostnadsreduktionen vid nuvarande
omsättning är ca 20 miljoner kronor. Flytten förväntas vara fullt
genomförd vid utgången av 2005.
Styrelsen i Opcon har också valt att följa rekommendationen utifrån
insikten att Kina inte enbart är ett lågkostnadsland för produktion utan
också kan komma att bli den största marknaden för bolagets produkter.
Åtgärden ligger också i linje med den strategi Opcon tidigare lagt fast
för att nå målen om en ökad tillväxt och höjd avkastning.
- Samtidigt som tillverkningen successivt flyttas planeras nyproduktion
av tändsystem till miljövänliga gasmotorer samt en tillväxt i SEM:s
systerbolag REAC AB med tillverkning i Åmål, vilket kommer att begränsa
inverkan på sysselsättningen, säger Svein Valheim, vd för SEM AB och
REAC AB.

Genom en etablering i Kina blir tillverkningskostnaden betydligt lägre
vilket betyder att SEM kan öka sin konkurrenskraft. SEM kan också snabbt
ta marknadsandelar då bolaget har färdiga system till nya och gamla
kunder men där tillverkningskostnaden varit för hög för att nå
erforderlig marginal.
- Detta är en väsentligt motiv om man inser att den potentiella
marknaden är cirka 50 miljoner system och SEM för närvarande tillverkar
cirka en miljon tändsystem per år. En satsning på marknadsföring till
nya kunder startar omedelbart, säger Svein Valheim.

SEM är Opcons största dotterbolag och beräknas i år omsätta ca 140
miljoner kronor. SEM har idag cirka 160 anställda varav ett 60-tal
arbetar med produktion av små tändsystem.
........................................................................
.............................................
Mot bakgrund av ovanstående information inbjuds till en presskonferens
fredagen den 24 oktober kl 13.00 i Opcon-huset, Magnetgatan 1, Åmål.
Frågor i anslutning till inbjudan besvaras av:
Lena Karlsson, informationschef Opcon, tel 0532-611 34, mb 070-326 74
03.
........................................................................
..............................................
Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och
produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft.
Opcon AB omsatte under 2002 283 miljoner kronor.
Opconkoncernen består av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova
AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 280 anställda i Åmål,
Nacka, Eskilstuna, Sollentuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd-
och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer
och värmeväxlare. De flesta kunder återfinns inom fordons-, småmotor-
och verkstadsindustrin.
Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.