Opcon AB

Opcons samarbetspartner i Australien säkrar 25 miljoner dollar i ny finansiering

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:46 CET

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons kund och samarbetspartner kring Opcon Powerbox i Australien, Enerji Ltd. (ERJ:ASX) har idag offentliggjort att de tecknat avtal om ett konvertibelt förlagslån om 25 miljoner dollar (AUS) för att finansiera framtida installationer av Opcon Powerbox. Avtalet är villkorat av bolagsstämmans godkännande. 
 
För ytterligare information se Enerji Ltd:s pressmeddelande:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20101103/pdf/31tn10z4m0kh6z.pdf
 
Offentliggörandet följer kort efter att Enerji tecknat en avsiktsförklaring (MOU) med Horizon Power om en installation av en Opcon Powerbox vid deras kraftverk Carnarvon under 2011 där Enerji också meddelat att man befinner sig långtgående förhandlingar med fler potentiella kunder. 
 
Enerji har hittills lagt order på sex stycken 3:e generationens Opcon Powerbox där den första har pekats ut för installation vid Horizons kraftverk Carnarvon. 
 
- Opcon stödjer detta både som aktieägare och partner. Vi ser mycket positivt på att Enerji har kunnat skaffa denna finansiella uppbackning för sin affärsplan och för ledningens nya fokus på kärnverksamheten. Det här ger Enerji de finansiella muskler som behövs för att börja ta vara på de affärsmöjligheter vi ser på den Australiensiska marknaden, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.  
 
Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste to Value. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk, större dieselmotorer samt på större fartyg och kan producera upp till 6000 MWh per år.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00,
070-592 54 53 
 
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se (info@opcon.se)
www.opcon.se (http://www.opcon.se)

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 390. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernen är uppdelad i två affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för biobränslen mm, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. 
 
Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.