Opcon AB

Opcons samarbetspartner i Australien tecknar MOU med delstatligt kraftbolag

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:12 CEST

Svensk miljöteknik ska energieffektivisera Western Australia
 
Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons samarbetspartner kring Opcon Powerbox i Australien, Enerji Ltd. (ERJ:ASX) har träffat en avsiktsförklaring (MOU) med det delstatliga kraftbolaget Horizon Power.
Avsiktsförklaringen beskrivs av Enerji som en viktig milstolpe i bolagets kommersialisering av Opcon Powerbox. 
 
Avsiktsförklaringen (MOU) sätter den kommersiella ramen för ett framtida elköpsavtal och syftar till att integrera Opcon Powerbox vid Horizon Powers kraftverk Carnarvon. Enerji har även öronmärkt den första av de sex 3:e generationens Opcon Powerbox som de beställt för Carnarvon. 
 
Horizon Power är en delstatlig aktör som opererar på den 2,3 miljoner km² stora yta i Western Australia, motsvarande fem gånger Sveriges yta, som täcker regionerna Pilbara, Kimberly, Gasgoyne, Mid West och Southern Goldfields och ansvarar bland annat för ett större regionalt elnät, North West Interconnected System (NWIS) samt ett växande antal isolerade system för regionala städer och avlägsna orter. Kundbasen är allt från hushåll och företag i mindre avlägsna/isolerade orter och regionala center till större gruvbolag. 
 
-  Det här är ett stort steg mot kommersialisering av Opcon Powerbox i Australien och en märkbar konsekvens av Enerjis fokus på kommersiella lösningar för att etablera vår tjänst med försäljning av ren el. Vi ser vårt förhållande med Horizon Power som ett strategiskt partnerskap med fördelar för bägge parter, sa Enerjis VD Greg Pennefeather vid tecknandet. 
 
-  Det är positivt att vi nu börjar se resultat av Enerjis ökade fokus på grundaffären med kommersiella applikationer. Opcon Powerbox erbjuder energieffektivisering med vinster för såväl miljö som ekonomi. Särskilt tydligt blir det på ställen som Western Australia med gruvor och avlägsna orter/regionala center, där elförsörjningen idag nästan uteslutande sker med hjälp av lokal, fossileldad elproduktion till höga kostnader, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.  
 
För ytterligare information se Enerjis pressmeddelande:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20101011/pdf/31t10z6s2tsnc1.pdf (http://www
.asx.com.au/asxpdf/20101011/pdf/31t10z6s2tsnc1.pdf) 
 
Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste to Value. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk, större dieselmotorer samt på större fartyg och kan producera upp till 6000 MWh per år.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00,
070-592 54 53 
 
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
 
www.opcon.se (http://www.opcon.se/

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 390. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernen är uppdelad i två affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för biobränslen mm, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. 
 
Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.