Open Knowledge Sweden

Open Knowledge Foundation Sverige - Tillkännagivande av Lokalgrupp!

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 16:00 CET

Open Knowledge Foundation (OKFN) Sverige är den nystartade lokala grupp som representerar OKFN i Sverige och lägger fokus på Öppna Data inom olika områden i samhället. Öppna data är data som kan användas, återanvändas och åter distribueras av vem som helst fritt – som mest bara skyldig till att attribuera och dela på lika villkor.

Fram tills nu har flera initiativ tagit plats som lett till framgångar för Öppna Data. Dessa har primärt varit fokuserade på öppnande av data kring den offentliga sektorns arbete. Genom detta har Sverige blivit en av de högst rankade länderna på Öppna Data Index-listan. Även om det är ett positivt attribut, så finns det fortfarande många förbättringar att göra som kan öppna upp för ökad transparens, innovation och samarbeten i landet. Det är med denna bakgrund som OKFN Sverige har formats, för att sträva efter att göra data mer förståelig och tillgänglig för allmänheten, och skapa förutsättningar för en ljusare framtid.

I oktober 2013 erhöll OKFN sin första Ambassadör i Sverige, Serdar Temiz, som har format en kärngrupp av volontärer. Tillsammans planerar och öppnar de den officiella filialen av OKFN i Sverige under 2014. ”Det huvudsakliga syftet bland volontärerna är att närma sig begreppet Öppna Data med ett varierat spektrum av intressen, som kommer att tillåta en bredare samling av projekt, evenemang och perspektiv,” säger Mattias Axell, Gemenskapsansvarig på OKFN Sverige.

De initiala planerna är att anordna ett Hackathon denna vår, och att driva en School of Data Expedition. Förutom detta kommer det bli månatliga evenemang som kontinuerligt kommer annonseras ut genom OKFN Sveriges blogg och kanaler på sociala medier. Genom att använda en bred uppsättning sociala nätverk kommer OKFN att nå ut, interagera och samskapa med en större grupp intresserade.

OKFN Sverige välkomnar varje individ och organisation som vill engagera sig i Öppna Data. Vi ser fram emot det kommande, mycket intressanta, året som vi har framför oss och är ivriga inför Öppna Data & Kunskap och dess närvaro i Sverige under 2014.

För OKFN Sveriges räkning.

Kontakta:

Serdar Temiz
OKFN Ambassadör
serdar@okfn.se

Gruppen består av:

Mattias Axell
Gemenskapsansvarig
Integritet i Öppna Data
Projektledare av Public Domain Review
mattias[at]okfn.se

Adrian Källgren
Affärsutvecklare
Öppen Innovation
Projektledare OpenSpending Sverige
adrian[at]okfn.se

Max Mohammadhassan Mohammadi
Utbildningsansvarig
School of Data
Projektledare School of Data Expedition Sverige
max[at]okfn.se

Kristina Olausson
OKFN Blog Skribent & Redaktör
Projektledare Open Government Data Sverige
kristina[at]okfn.se

Fredrik Sjöberg
Evenemangsansvarig Hackathon
Data Storytelling Projekt
Projektledare Open Culture Data Sverige
fredrik[at]okfn.se

Serdar Temiz
OKFN Ambassadör
Digital Aktivism, Civilt Engagemang & Värdeskapande via Öppna Data
Projektledare CKAN Sverige
serdar[at]okfn.se

Creative Commons License
Open Knowledge Foundation Sweden Local Group Announcement 2014.02.21 by OKFN Sweden is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.okfn.se.

The Open Knowledge Foundation is a non-profit organisation founded in 2004 and dedicated to promoting open data and open content in all their forms – including government data, publicly funded research and public domain cultural content.

The Foundation is an international leader in its field and has extensive experience in building tools and community around open material. Our software development work includes some of the most innovative and widely acclaimed projects in the area. For example, our CKAN project is the world’s leading open source data portal platform – used by data.gov, data.gov.uk, the European Commission’s open data portal, and numerous national, regional and local portals from Austria to Brazil.

The Open Knowledge Foundation’s award winning OpenSpending project enables users to explore over 13 million government spending transactions from around the world. We have an active global network which includes Working Groups and Local Groups in dozens of countries – including groups, ambassadors and partners in 21 of Europe’s 27 Member States

- See more at: http://okfn.org/about/