Morus konsult AB

Open Source får en kvalitetsstämpel

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 15:47 CEST

Tack vare ett samarbete mellan bland andra Adobe, ARM, Cisco, Harman, HP, Linux Foundation, Qualcomm, Siemens, och Wind River, finns det numera en kvalitetsstämpel för företag som arbetar med open source.

Kvalitetsstämpeln, som tar sig uttryck i OpenChain(tm) Conformance Specification, beskriver de rutiner som måste finnas i ett företags arbete med Open Source. Utbildning, dokumenterade rutiner och tillgång till relevant kompetens är viktiga komponenter för att säkerställa att ett företags arbete med open source inte bryter mot några licensvillkor.

- "Det är lätt att bryta mot ett licensvillkor i open source om man inte tänker sig för, men det är också väldigt lätt att undvika de värsta fallgroparna," säger Jonas Öberg, styrelseordförande för Morus konsult AB.

Morus konsult AB har som ett av de första företagen i världen utvecklat ett paket med utbildning och dokumentation som hjälper företag på vägen i sitt arbete med att förstå och använda open source. Ett paket som också innehåller vad som krävs för att kunna hävda efterlevnad med OpenChain(tm).

Arbetsgruppen OpenChain(tm) är nära knuten till industrigruppen Linux Foundation som länge har arbetat för att på olika sätt ge klarhet i frågor kring licensering av open source.

Det paket som Morus konsult AB nu tagit fram kan anpassas för företag av alla storlekar och dokumenterar bland annat hur de interna rutinerna läggs upp för att säkerställa att ett företags alla produkter uppfyller licensvillkoren i open source.

Ett av villkoren som ställs med OpenChain(tm) är att den person som har ansvar för open source på ett företag har tillgång till juridisk kompetens på open source när behov uppstår. För att tillfredställa det behovet kan ett företag exempelvis anlita jurister från det internationella juridiska nätverket för fri programvara. Det juridiska nätverket är ett professionellt nätverk med över 300 jurister, som alla arbetar med öppen källkod.

- "Nätverket är unikt i att det samlar alla världens jurister och tekniker som kan öppen källkod. Två av våra konsulter är medlemmar i nätverket och att ha en direktkontakt via nätverket med högt uppsatta jurister i USA, Japan, Tyskland, och andra länder är ovärderligt för vårt eget arbete i att stödja kunderna i Sverige," avslutar Jonas Öberg.

Morus konsult AB erbjuder rådgivning och utbildning i öppen källkod och öppna data, certifiering med OpenChain™ och annan utbildning. Företaget finns i Göteborg och Stockholm. Genom att inte själva tillhandahålla produkter eller tjänster byggda med öppen källkod kan företaget arbeta som oberoende konsulter mot såväl företag som offentlig förvaltning.

Kontaktinformation

Styrelseordförande Jonas Öberg, 0730-395009, jonas@morus.se