Umeå kommun

Open source-festival under 2014 får startstöd

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 14:43 CEST

En stor kulturfestival, som bygger på ”open source” och bred medverkan från arrangörer och deltagare, planeras i centrala Umeå under kulturhuvudstadsåret. Det har mötts med stort engagemang från musiklivet i Umeå. Kulturhuvudstadsutskottet beviljar festivalen två miljoner kronor i startkapital.

Festivalen siktar på ett brett konstnärligt uttryck med musik, film och konst. Den är tänkt att arrangeras i mitten av juli 2014 på flera platser och scener i centrala Umeå. Förslaget omfattar också en stor scen på en pråm förankrad i Umeälven.

Medverkan och ”crowd funding”
Människor bjuds in att vara delaktiga när festivalen växer fram. Musikfolk, lokala arrangörer och intresserade festivaldeltagare bestämmer tillsammans innehållet och festivalens omfattning genom så kallad ”crowd funding”. Genom att köpa biljetter i förväg kan man hjälpa till att finansiera festivalen och också påverka vilka artister som ska vara med och hur programmet ska se ut. Ju fler människor som engagerar sig, desto fler artister kan medverka, desto större kan festivalen bli och desto mer värd blir varje biljett. Projektet har inga kommersiella vinstintressen, eventuellt överskott kommer att återinvesteras i kulturarrangemang i Umeå.

Utskottet beviljar stöd
Kulturhuvudstadsutskottet tror på idén och beviljar två miljoner kronor för att täcka en del av startkostnaderna för projektet. Politikerna vill ha återkommande rapporter om hur arbetet med festivalen går framåt.

– Idén och samarbetsformen stämmer väl överens med målen för kulturhuvudstadssatsningen. Festivalen har bra förutsättningar att engagera människor och locka besökare till Umeå, säger Sven-Olov Edvinsson (C), vice ordförande, kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott.

Ansvar för var sin del
Festivalen kommer inte att ha någon central organisation som bestämmer. Istället bygger organisationen på ”kuratorskap” som innebär att ansvar och inflytande delas mellan konsert- och festivalarrangörer som redan är verksamma i regionen. Festivalområdet är tänkt att delas in i olika delar och varje arrangör/kurator har hand om en del.

Modell för festivaler
Arbetet med festivalen kommer att dokumenteras och sammanställas i en guide som är tillgänglig för alla. Tanken är att skapa en modell för stora festivalarrangemang som baseras på medverkan och ”crowd funding”. Umeå blir en förebild och modellen kan användas för liknande arrangemang i Europa och övriga världen.

Privat initiativ
Initiativet till festivalen kommer från Victor Hillebjörk, företagare från Umeå med erfarenhet av konsertarrangemang. Den sista tiden har han arbetat heltid med projektidén och på kort tid har festivalen samlat många intresserade via nätet. Över 4 000 personer gillar festivalprojektet på Facebook just nu.

Förankrat i musiklivet
– Det här projektet uppfyller det som är Umeå2014 – medskapande, tillgänglighet och mångfald. Dessutom har det mötts av ett stort engagemang och är väl förankrat i Umeås musikliv, säger Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare, Umeå 2014.

 
Mer information:

Läs mer om festival 2014 på www.festival2014.org.

Sven-Olov Edvinsson (C)
vice ordförande
kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott
Umeå kommun
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Fredrik Lindegren
konstnärlig ledare
Umeå 2014
070-603 25 19
fredrik.lindegren@umea2014.se

Victor Hillebjörk
idékläckare
Festival 2014/an open source festival
070-319 36 29
victor@gladreklam.se

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se