Open Source Sweden

Open Source Sweden: Svenska myndigheter saknar strategi för IT-öppenhet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 08:59 CEST

I Sverige kan eller vill inte myndigheter använda de öppna IT-standarder som finns inom EU. T ex använder en minoritet ODF formatet, en fri och öppen standard för kontorsdokument som antagits av EU.

I Nederländerna däremot har regeringen beslut att alla myndigheter i första hand ska använda öppna standarder och öppna programvaror. Motivet är enkelt - det är kostnadseffektivt och gynnar utveckling.

I ett seminarium i Visby som arrangeras av Föreningen Open Source Sweden kommer Drs Mike L. Kortekaas att redogöra för den holländska regeringens initiativ. Kortekaas är Deputy Programme Manager of the Netherlands in Open Connection (the ministry of Economic Affairs) och projektledare för införandet av öppen källkod och öppna standarder i nederländernas statsförvaltning.

Ledordet är öppenhet. Programvaror SKA vara öppna. Om någon myndighet av något skäl väljer att inte använda öppen programvara, måste myndigheten motivera varför det inte följer statens direktiv.
Bra svenska direktiv - men skrämmande verklighet

I seminariets andra del diskuteras den svenska regeringens nya e-förvaltningsdirektiv. Talaren Dr Björn Lundell, forskare vid Högskolan i Skövde, menar att direktivet i sig är bra. Den betonar en långsiktigt hållbar e-förvaltning genom öppna programvaror och öppna standarder.

"Men i verkligheten bortser de flesta myndigheter helt från EU-ramverken" säger Lundell. "Det visar min undersökning om svenska kommuners format för att kommunicera med sina medborgare. De är i all fall inte öppna."
Bilden bekräftas av en rapport från Verva som säger att över 70% av svenska myndigheter saknar policy för öppenhet vid IT-upphandling.

Stora pengar att spara
"Både holländska och svenska myndigheter kan spara stora pengar genom ett öppet förhållningssätt. Om en myndighet väljer bort 2000 licenser från Microsoft Office till förmån för Open Office blir inbesparingen i inköp ca 6 miljoner kronor, och därtill sparar man ca 2 miljoner i årlig licenskostnad" säger Hillar Loor, vice ordförande i Open Source Sweden. "I ett läge där offentlig sektor kämpar med att behålla sin personal, vore det oansvarigt att inte värdera det öppna alternativet."

Föreningen Open Source Sweden menar att motståndet mot öppna lösningar kan komma att kosta skattebetalarna stora pengar.
Seminariet ges på torsdag den 2/7 kl 14:00 på Högskolan på Gotland, sal B25För vidare information kontakta
Björn Lundell (Ph.D.), ordförande, 0768-77 91 48, bjorn.lundell@his.se
Hillar Loor, vice ordförande, 0706 290 292, hillar@imcode.com


Visby den 1 juli 2009
Open Source SwedenOm föreningen
Open Source Sweden är en förening av leverantörer av öppen programvara. Syftet är att sprida information om öppen programvara och öppna standarder till politiker, företrädare för myndigheter och offentlig förvaltning, näringslivet och privatpersoner. Vi anser att det är är ett demokratiskt krav att offentligt finansierad programutveckling ska licensieras och tillhandahållas som öppen programvara liksom att all offentlig upphandling ska baseras på öppna standarder.

Mer information om föreningen finns på: http://www.opensourcesweden.se