Openlab

OpenLab lanserar "Innovationstävling inom äldreomsorgen"

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 08:06 CEST

Onsdagen 21 maj kl. 9.00 lanserar OpenLab ”Innovationstävling inom äldreomsorgen”, som är del två av OpenLab.Competitions pågående tävlingsmoment ”Vardagsutmaningar inom äldreomsorgen”. Samtidigt håller vi en prisutdelning för vinnarna ifrån del ett av ovan nämnda tävling.

”Innovationstävling inom äldreomsorgen” riktar sig till entreprenörer, kreatörer och allmänt intresserade som vill vara med och utveckla smarta lösningar på utmaningar som äldre möter i sin vardag. Syftet med den här delen av tävlingen är att hjälpa äldre att få en enklare vardag.

– OpenLab.Competitions är en mycket viktig satsning ifrån vår sida, eftersom äldreomsorgen är en av de utmaningsområden som OpenLab arbetar med. I del ett av ”Vardagsutmaningar inom äldreomsorgen” har vi fått in drygt 100 förslag på utmaningar. Nu när vi går in i del två, ”Innovationstävling inom äldreomsorgen”, ser vi verkligen fram emot att få ta del av regionens medborgares innovativa förslag på lösningar, säger Ivar Björkman, verksamhetschef, OpenLab. 

Datum: 21 maj 2014
Tid: Kl. 9.00 – 10.00 (kaffe serveras ifrån kl. 08.30)
Adress: OpenLab, Lindstedtsvägen 24 (BV), 11428, Stockholm

Om OpenLab

OpenLab är en verksamhet och en fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför. Målet är att bidra med förslag till lösningar för komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden.