Openlab

OpenLab.talks: Hur Stockholm kan bli ledande inom Tactical urbanism

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 16:50 CET

OpenLab anordnar seminarium och workshop med Blaine Merker, grundare till Rebar Group, landskapsarkitekt, design aktivist och lärare vid UC Berkeley och Neil Hrushowy, Citywide Planning, San Francisco stad.

I Stockholm finns en ambition att alla ska kunna känna stolthet över sin stad. Det innebär att utveckla möjligheterna för stockholmare att framföra synpunkter och idéer på stadens utveckling. Den fortsatta utvecklingen av ytterstaden är väsentlig för Stockholms framtid och ställer krav på en tydligare sammanvävning av staden.

Hur kan den offentliga planeringen utveckla former för att tillvarata medborgarinitiativ genom att t.ex. omvandla parkeringsytor till stadsvardagsrum, förbisedda gräsytor till stadsodlingar, eller se till att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener.

Till seminariet och workshopen kommer arkitekter, designers, studenter, forskare, aktivister, tjänstemän vid staden att delta.

Seminarium: onsdagen 13 november kl. 17.00 – 19.00
Plats: Tessinsalen, Stockholms Stadsmuseum, Ryssgården, Slussen

Workshop: fredagen 15 november kl. 9.00 -12.00

Plats: OpenLab, Lindstedtsvägen 24 (BV)

Anmälan sker via OpenLabs hemsida  

OpenLab är en nystartad verksamhet där studenter, lärare och forskare från Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Södertörns högskola arbetar i projekt med utmaningar från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län.