Opica

Opica fullföljer budet på Capio

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:22 CET

Detta pressmeddelande har inte, och kommer inte, direkt eller indirekt, att distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vilkas deltagande kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag


· Opicas innehav kommer efter fullföljande av Erbjudandet att uppgå till cirka 97,7% av aktierna och rösterna i Capio

· Anmälningsperioden förlängs till och med den 1 december 2006

Den 1 september 2006 offentliggjorde Opica AB (”Opica”), ett bolag indirekt gemensamt ägt av fonder rådgivna av Apax Partners Worldwide LLP, av Nordic Capital Fund VI och av fonder rådgivna eller förvaltade av Apax Partners SA, ett erbjudande till aktieägarna i Capio AB (publ) (”Capio”) att överlåta samtliga aktier i Capio till Opica för 153 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Den 5 oktober höjde Opica priset i Erbjudandet till 167 kronor kontant per aktie samt förlängde anmälningsperioden till och med den 18 oktober 2006. Opica har därefter offentliggjort ytterligare en förlängning av anmälningsperioden, till och med den
31 oktober 2006.Den 31 oktober 2006, sista dagen under den förlängda anmälningsperioden i Erbjudandet, hade Opica mottagit accepter för 97 852 033 aktier, motsvarande 96,04 procent av det totala antalet aktier och röster i Capio. Därutöver har Opica i marknaden förvärvat 1 662 845 aktier i Capio, motsvarande 1,63 procent av det totala antalet aktier och röster i Capio. Sammantaget uppgår antalet aktier i Capio överlåtna i Erbjudandet samt av Opica i marknaden förvärvade aktier till 99 514 878 aktier, motsvarande 97,67 procent av det totala antalet aktier och röster i Capio.Opica offentliggör härmed att alla villkor för Erbjudandet har uppfyllts och att Erbjudandet därmed fullföljs.Redovisning av likvid för aktier som överlåtits i Erbjudandet fram till och med den
31 oktober 2006 beräknas påbörjas den 8 november 2006.För att ge aktieägare i Capio som inte redan har lämnat in sina aktier möjligheten att acceptera Erbjudandet har Opica beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med klockan 17.00 den 1 december 2006. Redovisning av likvid för aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden kommer att ske veckovis med första likviddag den 17 november 2006.Opica har beslutat att inom kort påbörja ett tvångsinlösenförfarande avseende de återstående aktierna i Capio. Opica har även beslutat att initiera en avnotering av aktierna i Capio från Stockholmsbörsen. Offentliggörande beträffande en avnotering av aktierna i Capio förväntas komma att ske inom kort, efter samråd med Stockholmsbörsen.Opica kan komma att förvärva ytterligare Capio-aktier i marknaden.

Stockholm, 2 november 2006

Opica AB
Styrelsen


För frågor, vänligen kontakta:

Lars Johansson Robert Andreen Laurent Ganem

Apax Partners Stockholm Nordic Capital Apax Partners SA

Tel. 08-545 074 00 Tel. 08-440 50 50 Tel. +33 1 53 65 01 00