Socialdemokraterna i Uppsala

Opinion räddade cykelväg till Ulva kvarn!

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 15:35 CET

Under våren 2012 samlade Socialdemokraterna i Uppsala in över 4000 namn till stöd för att cykelvägen till Ulva kvarn och vidare till Bälinge ska byggas klart. De senaste veckorna har dessutom över 400 mejl skickats till Uppsalas kommunalråd via sidan www.cykelväg.nu. Den starka opinionen påverkade den styrande alliansen så mycket att de vid gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträde idag splittrades. Det gjorde att en blocköverskridande majoritet för att cykelvägen ska byggas kunde bildas med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt Folkpartiet.

– Vi välkomnar att Folkpartiet tagit intryck av opinionen och insett det starka allmänintresset av att cykelvägen byggs klart som tänkt, den kortare och vackraste vägen invid Fyrisån. När ansvarigt kommunalråd Stefan Hanna var på väg att skrota planerna är det positivt att vi kan hitta konstruktiva lösningar över blockgränsen, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– Efter allt planeringsarbete och efter att kommunen fått rätt i såväl domstol som oberoende utredningar hade det varit mycket märkligt att ge upp planerna innan Lantmäteriet fått fatta sitt beslut och utan att kommunen ens försökt sig på en seriös dialog med ledningen för Ärna flygplats. För alla oss som har varit aktiva i opinionsarbetet för att cykelvägen ska färdigställas är dagens beslut mycket glädjande, säger Carl Lindberg, ordförande för Socialdemokraterna i Bälinge.

Kontakt:

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Carl Lindberg, ordförande Bälinge Socialdemokratiska förening
Mobil 070-856 96 84