YouGov Sweden AB

Opinionsfrukost med YouGov Skåne: Unik lokal opinionsmätning

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 14:30 CET

Vi presenterar en helt färsk och lokal opinionsundersökning för Skåne. Röstar skåningen annorlunda än svensken i gemen? Vad är viktigast för skåningarna? Och vad anser egentligen skåningarna om planerna på en storregion?

Undersökningen presenteras och diskuteras därefter.

Panelen består av:

Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap som forskar om lokala partier i Skåne.

Sofia Nerbrand, chefsstrateg på Region Skåne. Anmäl dig här, så fort som möjligt men senast 7/11 så vi vet hur mycket frukost vi ska beställa. Seminariet är kostnadsfritt.

Program
08:00 Frukost serveras

08:30 Skåneopinionen presenteras

09:00 Anders Sannerstedt och Sofia Nerbrand diskuterar om det finns en rejäl skillnad mellan Skåne och resten av Sverige. Samtalet leds av Stina Morian, analyschef YouGov Opinion

När: 11 november kl 08:30 (frukost från 08:00)

Var: Residens Hotel, Adelgatan 7, Malmö

Kontakt: Stina Morian 0709-95 70 06 [stina.morian@yougov.com]

Anmäl dig här

YouGov – What the world thinks

YouGov Sweden AB är det ledande internetbaserade undersökningsföretaget i Norden. Vi arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi. YouGov kombinerar modern teknik med god analysförmåga och engagemang.

Namnet YouGov är bildat av engelska orden ”YOU”, du, och "GOVern”, regerar/styr. Detta för att företagets grundare, Nadhim Zahawi och Stephan Shakespeare, inte bara ville bedriva politik för att påverka utan få folket att påverka politiken.