Olof Palmes Internationella Center

Oppositionella studenter från Iran möts i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 10:45 CEST

Studenter från den iranska gröna rörelsen utanför Iran möts under några utbildningsdagar i Göteborg den 12-15 juli. Omkring 60 personer väntas delta.

Syftet med utbildningsdagarna är att möjliggöra för de oppositionella studenterna att fördjupa sina kunskaper om mänskliga rättigheter, demokrati, organisering och nätverkande. Utbildningen arrangeras med stöd av Olof Palmes Internationella Center, och sker på förfrågan av studenterna själva.

Utbildningen är en del av Palmecentrets arbete för att stödja oppositionella rörelsers arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i auktoritära stater. Utbildningen är av säkerhetsskäl stängd för media och för andra än särskilt inbjudna.

* * *
Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se