Kristdemokraterna, KD

Oppositionens utgiftskalas bäddar för jojo-politik

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:16 CEST

- Oppositionens utgiftskalas kommer att leda till stigande budgetunderskott, räntor och inflation som slår brutalt mot välfärden. Det skulle sannolikt leda till en sparchock för svenska folket och kommunsektorn om något år. Det är slutsatsen av oppositionens alternativ till regeringens vårbudget.
Det säger Stefan Attefall, KD, finansutskottets ordförande, med anledning av att oppositionen idag lade fram sina tre alternativa vårbudgetar.
- Enligt OECD har Sverige den mest expansiva finanspolitiken i OECD-området. Trots detta vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kraftigt öka de offentliga utgifterna. Dessa kraftigt ökade utgifter ska nu, enligt oppositionen, när konjunkturen vänder leda till åtstramningar som ger överskott i statsbudgeten. Det riskerar att innebära stor hattighet både för hushåll och för kommunsektorn, och leda till stor osäkerhet om de ekonomiska förutsättningarna på längre sikt. En sådan jojo-politik skulle vara till stor skada och knappast accepteras av svenska folket.
- Man måste också fråga sig om oppositionen verkligen förmår att plötsligt sänka taken i a-kassan eller sänka statsbidragen till kommunerna när det åter blir högkonjunktur. Att döma av Socialdemokraternas historia är det mycket som pekar på det motsatta vilket skulle leda in Sverige in i ett ekonomiskt moras. Dessutom förutsätter en sådan vågad ekonomisk strategi att lågkonjunkturen blir kortvarig. Om det inte visar sig vara fallet kan efterräkningen bli saftig. Och som alltid är det de svagaste i ett samhälle som då får betala priset.
- Det är också anmärkningsvärt att inte oppositionspartierna förmår ge något gemensamt besked om vilka skattehöjningar och besparingar som väntar. Vänsterpartiet vill slopa hela jobbskatteavdaget, Socialdemokraterna vill slopa tredje steget och Miljöpartiet vill knappt röra det alls. Dock tycks det stå ganska klart att höjda inkomstskatter blir det med oppositionens politik, även mitt under djupaste lågkonjunktur.
- Det går också att notera att oppositionen verkar gilla regeringens politik, men att de vill ha mera av den. När regeringen satsar på kommunerna säger oppositionen att de vill ha dubbelt upp. När regeringen satsar mångmiljardbelopp extra på infrastrukturen säger oppositionen att det är för lite. När regeringen befriar miljöbilar från fordonsskatt säger oppositionen att de dessutom vill ge både bil- och skrotningspremie. Men det är samma kista som regering och opposition hämtar pengar ifrån, vilket tycks dock vara svårt att tro när man lyssnar till oppositionens budgetalternativ, avslutar Stefan Attefall.
För mer information, kontakta:
Stefan Attefall gruppledare och finansutskottets ordförande riksdagsledamot Kristdemokraterna tel: 070-623 96 57
Anna Lundell pressekreterare tel: 076-527 25 02
www.kristdemokraterna.se www.attefall.nu