Granskningsnämnden för radio och TV

Oprah Winfrey show partiskt om Irakkonflikt

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 10:12 CEST

TV4:s program Oprah Winfrey show fälldes för att ha gett en ensidig bild av Irakkonflikten, vilket stred mot kravet på opartiskhet.

Hela programmet ägnades åt hotet från Saddam Husseins regim i Irak och frågan om USA skulle ingripa mot Irak oavsett FN:s ställningstagande. Flera av de medverkande, bl.a. en tidigare anställd vid CIA, en journalist från New York
Times och en exilirakier som var ledamot i en grupp vars syfte var att avsätta Saddam Hussein, gav uttryck för ett starkt stöd för ett ingripande mot Saddam Hussein och Irak.

Tre anmälare ansåg att programmet gav en ensidig bild av konflikten.

Granskningsnämnden konstaterade att det framfördes olika meningar men att samtliga längre inlägg gav uttryck för uppfattningen att Saddam Hussein utgjorde ett hot mot USA och borde bli föremål för anfall. Programmet blev därför ensidigt. Detta skulle inte nödvändigtvis ha behövt hindra att programmet sändes. Med hänsyn till ämnets kontroversiella karaktär borde emellertid en reservation för programmets ensidighet, ett försök att sätta in programmet i sitt sammanhang eller något annat balanserande inslag, ha lämnats tittarna.

Granskningsnämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Tre ledamöter var skiljaktiga och ville fria programmet.

BAKGRUND
Enligt bestämmelsen i 1 § i TV4:s sändningstillstånd skall programverksamheten bedrivas opartiskt och med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Kravet på opartiskhet innebär bl.a. att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt på det sättet att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt. Att så sker bör emellertid klart framgå av programmet eller programpresentationen.

Handläggare: Annelie Ulfhielm, telefon 08-606 79 83
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se