Envac Optibag AB

OptiBag når målet för matavfall

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 04:00 CET

Envac Optibag AB har sorterat matavfall hos svenska kommuner sedan 1994. Idag har vi över 470 000 nöjda användare, som dessutom på ett enkelt och effektivt sätt lever upp till riksdagens uppsatta insamlingsmål.

Plockanalyser har visat att varje svensk ger upphov till nästan 100 kilo matavfall per år. Enligt EU-direktiv ska matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Riksdagens nationella miljömål för 2010 var minst 35 procents återvinning. Ett mål som nåddes – och överträffades – av Envac Optibags användare. Tillsammans uppnådde man 45 procent insamlad mängd matavfall.

Vår statistik bygger alltid på det totala antalet invånare i respektive kommun – både i lägenheter och villor – och inte bara antalet som är med i systemet. Sett ur detta perspektiv har våra användare kommit väldigt långt. Optibags siffror inkluderar också endast hushållsavfall, medan riksdagens mål även gäller restauranger, storkök och butiker. Optisk sortering är en väl beprövad och mycket effektiv källsorteringsmetod.

Envac Optibag erbjuder sedan 1994 ett enkelt och hygieniskt system som inte bara förbättrar arbetsmiljön hos personalen utan även ger stor acceptans hos slutanvändarna. Något som borgar för goda resultat.
Optibag kan användas till fler fraktioner än enbart matavfall. I Eskilstuna har man till år 2011 infört Optibag med 6 fraktioner, vilket förutom matavfall inkluderar olika förpackningar, metall och tidningar.

Våra svenska användare finns i tolv kommuner, bland annat i Borås, Vänersborg, Uddevalla och Södertälje. Systemet är även infört i Oslo, och kommer fullt utbyggt att där ha cirka 600 000 användare.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Holmertz, VD, Envac Optibag AB

Telefon: 0142-185 09

E-post: stefan.holmertz@optibag.se

www.optibag.se

Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef, Envac Optibag AB

Telefon: 0142-185 45

E-post: stefan.nilsson@optibag.se

www.optibag.se

"Envac Optibag AB är en världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall i olikfärgade påsar direkt i hemmet.  Systemet kräver ingen förändring av det befintliga insamlingssystemet.  Vi utvecklar, designar, levererar samt installerar kompletta anläggningar för källsortering av hushållsavfall och förbehandling av biologiskt avfall (matavfall). Våra kunder är såväl städer, kommuner samt privata entreprenörer inom avfallshantering.  Huvudkontoret finns i Mjölby och vårt arbetsfält är hela världen, där vi verkar genom våra återförsäljare.  Envac Optibag AB ägs av Envac AB som ingår i Stena koncernen.”