Synskadades Riksförbund SRF

Optiker, lektor och diabetesforskare får SRF:s ögonvårdspris

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 14:01 CEST

Professor Elisabeth Agardh, Malmö, universitetslektor Jörgen Gustavsson, Jönköping och optiker Per-Åke Östman, Umeå, tilldelas Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris 2008. Priset får de för sina värdefulla insatser inom ögonområdet.

Synskadades Riksförbunds, SRF:s, ögonvårdspris instiftades 1992 och delas ut vartannat år. Priset är en uppskattning för gjorda insatser och en uppmuntran till fortsatt arbete. SRF vill med årets utdelning uppmärksamma tre personer för deras insatser.

Professor Elisabeth Agardh, Institutionen för kliniska vetenskaper, Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Malmö, MAS.

Elisabet Agardh har ägnat större delen av sin tid som forskare och läkare åt att utforska och behandla ögonskador vid diabetes, som är den vanligaste orsaken till allvarlig synnedsättning och blindhet före 65 års ålder. I sin forskning studerar Elisabet sambandet mellan ögonförändringar, rubbningar i sockeromsättningen och kroppens immunförsvar. Syftet är att utveckla nya läkemedel.

Under tidigt 90-tal var hon huvudförfattare till en rapport om Retinopati (kärlförändringar i näthinnan) vid diabetes och värdet av att sjukdomen upptäcks tidigt.

Hon kartlägger också hur synen påverkas av diabetesförändringar i ögonen genom att skräddarsy modeller för mätning av ljus- och kontrastkänsligheten i näthinnan. Denna forskning gör det möjligt att pröva effekten av nya läkemedel tidigt och innan blodkärlen förändrats.

Hennes arbete har haft stor betydelse för det framgångsrika arbetet med screening i Sverige.

Universitetslektor Jörgen Gustavsson, Högskolan i Kalmar.

Jörgen Gustavsson har under 16 år arbetat som optiker vid Syncentralen i Jönköping. Därefter har han arbetat med att utveckla kunskaper om optometrisk synrehabilitering, dvs. hur man kan använda korrigeringsglas vid synskador. Avhandlingen "Optik för synsvaga" presenterades i oktober 2004.

Jörgen Gustavsson arbetar för närvarande vid Högskolan i Kalmar där han bygger upp ett nytt forskningslaboratorium.

Optiker Per-Åke Östman, Östman Optik AB, Umeå.

Per-Åke Östman har intresserat sig för ny teknik på glas och linsområdet för att utveckla synundersökningarna. Syftet har varit att kunna upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede så att man inte ger glasögon till någon som istället behöver behandling för en ögonsjukdom.

Att hjälpa folk med synproblem har varit en röd tråd i Per-Åke Östmans karriär.

På 90-talet var han med och återinförde sklerala kontaktlinser till Sverige, dvs stora, hårda kontaktlinser som vilar på ögonvitan som är mindre känslig än ögat i övrigt.

Årets priser kommer att delas ut av SRF:s förbundsordförande, Tiina Nummi-Södergren, lördagen den 18 oktober, på Aronsborg i Bålsta, utanför Stockholm.

Kontaktperson:

Verksamhetsledare på SRF, Urban Fernquist

Telefon: 08-39 91 53, 0708-39 00 81
Synskadades Riksförbund, SRF, arbetar för att synskadade ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv. SRF arbetar också mot diskriminering och orättvis behandling av synskadade.