OptiMail AB

OptiMail förvärvar 19% i Traconi A/S och startar nytt affärsområde

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 16:03 CEST

OptiMail fortsätter sin strategi att expandera inom värdekedjan för informationsdistribution. OptiMail har som vision att bli paneuropeiska koncerners självklara förstahandsval inom optimering av internationella informationsdistributionsflöden. Som ett led i att förverkliga denna vision har OptiMail AB idag slutit avtal om att förvärva 19% av aktierna i det norska transport- och logistikföretaget Traconi A/S. Traconi grundades år 2000 och är verksamt inom upphandling av transport- och logistiktjänster genom sin unika webbaserade upphandlingsplattform. OptiMail blir i och med affären Traconi's exklusiva försäljningskanal i Europa. Försäljningen av Traconis tjänster kommer från och med hösten att bilda ett nytt affärsområde inom OptiMail.

Traconi har, baserat på MOAI Technology´s plattform, utvecklat ett avancerat system för transport- och logistikupphandling. Tjänsterna vänder sig främst till transportintensiva företag, såsom t.ex. tillverkande företag och tryckerier. Traconi ger användarna ett kraftfullt verktyg att sänka transportkostnader genom att effektivisera och förenkla upphandlingsförfarandet. Traconi har idag fått ett fotfäste på den nordiska marknaden och OptiMail bedömer att Traconi nu står inför ett genombrott internationellt.

Genom Traconis system för transportupphandling försäkrar sig OptiMail om att dess kunder kommer i åtnjutande av marknadens lägsta transporttariffer. I takt med att processen för informationsdistribution har blivit mer internationell har transportkostnaden blivit alltmer väsentlig för OptiMails stora kunder. OptiMail kommer också att separat marknadsföra och sälja Traconi's optimeringstjänster i Sverige och på ett antal europeiska marknader. OptiMail har också fått rätten att vidareutveckla Traconis plattform för upphandling av grafiska tjänster, en annan viktig komponent i OptiMails värdekedja.

OptiMail förvärvar i första skedet 19 procent av aktierna i Traconi. Vidare har OptiMail en köpoption på att senast 2006-12-31 förvärva ytterligare 25 procent av aktierna i bolaget och därmed äga totalt 44 procent av aktierna i Traconi. OptiMails investering beräknas initialt uppgå till ca 10 MSEK, inklusive aktieförvärv, vidareutveckling av systemet inom grafiska tjänster samt uppbyggnad av säljorganisationen i Europa.

Affärsområdet Traconi beräknas inte ge OptiMail någon nämnvärd påverkan på omsättningen eller resultatet under 2003. OptiMail räknar med att försäljningen av Traconis tjänster kommer att påverka lönsamheten positivt från och med första halvåret 2004.

För mer information om Traconi se www.traconi.com

Frågor besvaras av VD, Fredrik Olsson, OptiMail AB (publ)
tfn. 070-590 62 58
www.optimail.se