OptiMail AB

OptiMail Halvårsrapport, 1 januari - 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 08:49 CEST

- Omsättningen för första halvåret 2004 blev 224,1 MSEK (145,9)

- OptiMails resultat efter skatt för första halvåret 2004 ökade till 8,5 MSEK (4,5)

- Resultat per aktie för första halvåret 2004 blev 0,65 kr (0,33)

- Intressebolaget CityMail Sweden AB (14%) har under halvåret utvecklats starkt och visar för första gången ett positivt halvårsresultat

Klicka på nedan länk för att ladda ner den fullständiga rapporten.

Stockholm den 9 juli 2004
Styrelsen i OptiMail AB

För ytterligare information, kontakta: Fredrik Olsson, VD
08-556 324 00, 070-590 62 58
fredrik.olsson@optimail.se