Conductive

Optimerad tjänsteproduktion, konferens i Stockholm 5-6 februari 2013

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 15:44 CEST

Mät och styr för lönsam tjänsteproduktion

Effektiv tjänsteproduktion kräver en företagsspecifik modell för mätning och styrning. Du måste identifiera vilka nyckeltal och mål som leder till optimal effektivitet och kundtillfredställelse. Här får du verktyg för att utveckla ditt företags strategier för framgångsrik styrning, mätning och uppföljning.

Att kontinuerligt förbättra produktivitet och kvalitet är en förutsättning för att maximera er konkurrenskraft. Ta del av hur Sveriges främsta tjänsteföretag leder långsiktiga förbättringsarbeten och hur de använder målstyrning för att driva rätt beteenden i sina organisationer.

För mer information och fullständigt program, klicka här!

DU FÅR LÄRA DIG:
• Vad bör vi mäta för att vara effektiva? Nya nyckeltal för att förstå kundens krav
• Att förstå kunden och hur kunden upplever tjänster
• Lean för tjänsteföretag – strategier för ett långsiktigt förbättringsarbete

DU KOMMER BL.A. LYSSNA TILL:
Tjänsteproduktivitet – nya modeller för bättre kvalitet och ökad lönsamhet
Christian Grönroos, Professor of service and relationship marketing, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

Mätning och uppföljning som syr samman kundnöjdhet och lönsamhet
Ulric Björkén, Product and Quality Manager, Fritidsresor

Effektiv processutveckling för olika typer av verksamheter och funktioner inom ett tjänsteproducerande företag
Kjell Åkerblom, Master Lean Expert, Nordea

För mer information och fullständigt program, klicka här!

Varmt välkommen på en utvecklande konferens som ger dig förutsättningarna att lyckas!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.