ChronTech Pharma AB

Optionsavtal för ChronSeal® har tecknats med Japans ledande dermatologiföretag

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:41 CEST

Såsom tidigare meddelats har Tripep genom samarbetspartnern Kringle Pharma tecknat en avsiktsförklaring med det japanska specialty pharma-bolaget Maruho avseende ChronSeal®, Tripeps och Kringle Pharmas samägda produkt för behandling av kroniska bensår. Kringle Pharma/Tripep och Maruho har nu gått vidare och har tecknat ett optionsavtal, som ger Maruhos rättigheter att som första bolag få utvärdera resultaten från den pågående fas I/II-studien samt förhandla om försäljningsrättigheterna för den japanska marknaden. Viss ersättning kommer att utges för optionen men beloppet får enligt avtalet ej offentliggöras. Ersättningen har ingen väsentlig inverkan på Tripeps finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer information, se www.tripep.se