Accelerator Nordic AB

Optionsrätter med lösenperioden juni månad 2006-2009 har förfallit

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 16:37 CEST

Optionsrätt med villkor enligt nedan har förfallit utan att utnyttjats.

Lösenperiod: juni månad 2006-2009
Totalt antal teckningsoptioner 2323 000 st
Antal aktier varje optionsrätt ger teckning till: 1 st
Teckningskurs: 2, 798 kr.

Optionsrätter ställdes ut i samband med Accelerator Nordic AB:s förvärv av aktier i RGB-Technologies AB år 2005 då Merkatura AB erhöll 2 323 000 optionsrätter i Accelerator Nordic AB, vilka vid fullt utnyttjande skulle ge lika många B-aktier.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, tfn 070 8 24 25 25

Accelerator Nordic AB är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva svenska företag inom BioPharma och Medicinsk Teknik. Accelerators bolag har en exponering mot stora marknader så som onkologi (cancerterapi), bilddiagnostik samt ortopedi. Accelerators affärsmodell är att licensiera ut eller sälja projekt. Accelerator fokuserar på projekt i verifieringsfas med produkter där det finns en tydlig marknad och stora industriella partners. Accelerator Nordic AB är noterat på Aktietorget.

För vidare information, besök www.acceleratorab.se