Stiftelsen Adopticum

Optisk mätteknik ska stärka näringslivet i norr

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 16:38 CET

Under onsdagen den 9/12 beslutade Tillväxtverket att inom ramen för den europeiska regionalfonden bevilja finansiering till Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv, OMIN, som sökts av Stiftelsen Adopticum i samverkan med IUC Västerbotten och IUC Norrbotten.

Detta är ett projekt med stark förankring i det regionala näringslivet och ska bidra till att öka små och medelstora företags kunskap och satsningar inom teknikområdet. ProcessIT Innovations har tidigare synliggjort det regionala näringslivets behov av optisk mätteknik, främst inom processindustrin, som ett sätt att fortsätta stärka konkurrenskraften. EU-kommissionen har också tydliggjort vikten av att europeiskt näringsliv genomför satsningar inom teknikområdet och utsett detta till en så kallad Key Enabling Technologi, en nyckelteknologi för vidareutveckla europeisk konkurrenskraft.

Projektets totala budget är 11 MSEK och det löper under åren 2016-2018.

Det känns fantastiskt roligt att kunna genomföra denna satsning” – säger Adopticums VD Kenth Johansson, och fortsätter ”Detta är ett teknikområde där utvecklingen går mycket snabbt vilket öppnar upp möjligheter till helt nya typer av produkter och tjänster. Vi har under många år arbetat i projekt som finansierats av parterna i innovationssystemet med mycket goda resultat. Att få medel till detta projekt gör att vi kan arbeta för att sprida kunskap om teknikområdet till långt fler verksamheter inom alla typer av branscher. Vårt mål är att produkter och tjänster som ett direkt resultat av projektet ska finnas på marknaden redan under projektets löptid.”

Projektet kommer att ledas av Sara Lindahl på Adopticum. Hon säger - ”Vi planerar att hålla ett stort antal seminarier i Norrbotten och Västerbotten och följa upp dessa med fördjupande workshops. Detta ska mynna ut i konkreta produktutvecklingsprojekt som kan delfinansieras av OMIN och drivas i regionens små och medelstora företag. Planen är att arbeta branschöverskridande och engagera deltagare från många typer av verksamheter. Detta för att kunna nyttja de erfarenheter man byggt på sig i en sektor i en annan. Vi hoppas på så sätt skapa en innovationshöjd i projektet och att detta leder fram till många banbrytande idéer och lösningar

Den offentliga medfinansieringen i projektet kommer från Skellefteå Kommun, Umeå Kommun, Piteå Kommun, Luleå Kommun, Region Västerbotten, Norrbottens Läns Landsting och Länsstyrelsen Norrbotten.

Den privata medfinansieringen kommer från Boliden AB, Smurfit Kappa AB, Data Ductus AB, Optronic AB, DataPolarna AB, Corrvision AB, Norra Timber Kåge Såg, Rubico AB, LinTech Embedded AB, Ruffcom AB, MBV Systems, PreEye AB samt Adopticum.

Stiftelsen Adopticum är specialister på optisk mätteknik. Vi hjälper företag att öka sin konkurrenskraft med hjälp av optiska sensorer.

Oavsett tillämpningsområde & bransch hjälper vi er med att välja teknisk lösning eller utveckla ett system. Vi driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya & innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med vår kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige & ge upphov till nya produkter & tjänster.