Time PR AB

Optiska trådtöjningsgivare för extrema krav vid experimentella spänningsanalyser

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 16:57 CET

HBM har nu vidareutvecklat sin optiska trådtöjningsgivare (SG) av typ K-OP så att den nu erbjuder flera avgörande fördelar jämfört med elektriska SG-enheter. De är till exempel idealiskt lämpade vid materialtester av nya fiberkompositer. Tester med upp till 10 miljoner lastcykler med en växlande belastning av ± 5000 µm/m är nu möjliga.

De optiska SG-enheterna av K-OP-typ är baserade på så kallade fiberoptiska Bragg-gitter. Då belastningen mäts helt och hållet optiskt, behövs ingen elektrisk signal. Därför kan de utan svårigheter användas i explosiv atmosfär, vid elektromagnetiska interferenser och till och med i högspänningsapplikationer. Dessutom kan flera SG-enheter anslutas till en fiber, vilket möjliggör parallella mätningar. Glasfiberlängder av flera hundra meter är möjliga.

Tillsammans med de optiska belastningsmätarna erhåller användaren ett datablad, vilket bland annat omfattar den viktiga mätfaktorn för varje enskild SG, redan testad av HBM enligt den nya standarden VDI/VDE2660.

Insamlingen av mätdata med optiska SG-enheter är mycket enkel, precis som utvärderingen. HBM erbjuder användaren alla nödvändiga komponenter från en källa. Detta sträcker sig från optiska SG-enheter med motsvarande tillbehör, som interrogatorer, till programvaran för datainsamling, catman®AP, som omfattar en speciell EasyOptics-modul för optiska trådtöjningsgivare.

Mera information på www.hbm.com

För mer information, bilder och frågor, kontakta:

Andreas Wadensten, Time PR, e-post: andreas.wadensten@time.se, telefon: +46 709-77 90 90.

 

Om HBM

Alltsedan 1950 har HBM Group arbetat upp ett världsomspännande gott rykte i test- och mätbranschen. Det bygger på företagets tillförlitliga och exakta lösningar för omvandling och mätning i ett brett urval branscher. Som en världsledande teknik- och marknadsledare erbjuder företaget i dag produkter och tjänster över hela mätspektrat, från virtuell till fysisk testning. Bland produkterna återfinns såväl sensorer, instrument och datainsamlingssystem som programvara för test, analys och hållbarhetsprovning.

Mer information finns på www.hbm.com.