Coast Communications AB

OpusCapita väljer Coast Communications

Press Release   •   Aug 28, 2015 08:49 CEST

Stockholm; 1 september 2015 – OpusCapita är en ledande aktör inom automatisering och robotisering av administrativa tjänster. Hösten 2014 gav OpusCapita Coast Communications i uppdrag att synliggöra OpusCapitas framgångsrika ledarskap inom sitt segment.

Det intensiva arbetet därefter har fokuserat på public affairs, exklusiv mediebearbetning, specialseminarier och digital marknadsföring. Utfallet har vid mätning överträffat både kvantitativa och kvalitativa uppsatta mål och Coast Communications knyts nu i Sverige som fast kommunikationspartner till OpusCapita.

OpusCapita är en föregångare och ska beskrivas som en sådan, säger Ulla Hemmi, VD Opus Capita Sverige. Det vi särskilt har uppskattat med teamet på Coast är att de har förmått att tillsammans med oss lyfta frågan om robotiseringen från en ensidig diskussion om förlorade arbetstillfällen till en beskrivning av en ny verklighet som vi med allt snabbare steg är på väg in i.

OpusCapita har stora kunskaper om digitalisering och mjukvarurobotar, bland investerare och beslutsfattare finns ett stort intresse för dessa frågor, säger KG Rickhamre, VD Coast Communications. Det har gjort arbetet fruktsamt och vi ser fram mot vårt vidare arbete tillsammans.

OpusCapita levererar automatiserade ekonomiprocesser till cirka 11 000 kunder i över 50 länder. Företaget har 2 300 medarbetare vid kontor i nio europeiska länder. 2014 var omsättningen 260 miljoner euro. Bland kunderna i Sverige märks CSN – Centrala Studiestödsnämnden och Nordnet Bank. OpusCapita är en del av Posti Group och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland.

För mer information

KG Rickhamre, VD                  Sara Hokkanen, Global Communications Manager 

M: +46 709 549 109    :           OpusCapita Group

T +46 8 506 36 45                   M: +358 40 34 26 261

E: kg.rickhamre@coast.se     E: sara.hokkanen@opuscapita.com

Coast Communications, kommunikationsrådgivaren, startade i Stockholm 2001 med nätverkskontor i de övriga nordiska huvudstäderna och systerbolag i Köpenhamn sedan 2007. Coast Communications är invalt i PRGN International; 50 byråer med en årlig omsättning på 100 miljoner USD. Branschtidningen Resumé utsåg 2008 Coast Communications till ”Sveriges Bästa Byrå” i landets största kundundersökning i sitt slag och året därpå, 2009 nominerades Coast till ”Columbi Ägg” för sitt CSR arbete. Bland kunder innevarande år märks förutom OpusCapita bland andra Alfa Laval, ICA, FOI, APL, Alstom Transport och Sectra.