ORAB Gruppen AB

ORAB-gruppen, Sveriges största företagsgrupp inom industriell rörsvetsning, är nu certifierad enligt SS-EN ISO 3834-2

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 15:28 CET

Den 26 januari utfärdade Inspecta Sweden AB certifikatet för de sex produktionsbolagen inom ORAB-gruppen. Certifikatet omfattar svetsarbeten i samband med tillverkning av industriella rörinstallationer. ORAB-gruppen är i och med detta en av få aktörer inom industriell rörsvetsning i Sverige som certifierats enligt denna svetsstandard.  

Beslutet att certifiera företagsgruppen togs för drygt ett och ett halvt år sedan, berättar Linda Eriksson Kvalitets- och miljökoordinator inom ORAB-gruppen. Projektet har varit en utmaning då det har omfattat en hel företagsgrupp och inte bara ett enskilt företag. Men eftersom vi följt SS-EN 729-2 har de flesta rutiner funnits implementerade sedan tidigare, säger Linda Eriksson och fortsätter, certifieringen är ett kvitto på att ORAB-gruppen har den kompetens och de rutiner som krävs för att uppfylla de omfattande kraven i svetsstandarden SS-EN ISO 3834-2.     

Som företagsgrupp har vi som målsättning att ligga i framkant vad gäller industriell rörsvetsning och då menar vi att denna certifiering är nödvändig, säger Kent Persson, VD för ORAB Gruppen AB. Vi kan i och med certifieringen åta oss projekt inom de mest krävande områdena, som exempelvis kärnkraft fortsätter Kent Persson.

Som certifierade ställs det krav på oss att vi skall vara väl insatta i de lagar, krav och standarder som gäller för de projekt vi utför. Vi skall också veta att vi har den kompetens och de resurser som krävs innan projektet påbörjas, detta ger en stor trygghet för våra kunder säger Kent Persson.

För mer information om svetsstandarden SS-EN ISO 3834-2 vänligen klicka här.
För mer information om ORAB-gruppen vänligen klicka här.

Kontaktinformation:

Kent Persson - VD
ORAB Gruppen AB
Holmparken 1
803 10 Gävle

Tel: 026 14 09 20
Mobil: 070 319 26 90

E-post: kent.persson at orab-ab.se

Linda Eriksson – Kvalitets- och miljökoordinator
ORAB Gruppen AB
Holmparken 1
803 10 Gävle

Tel: 026 14 09 20
Mobil: 070 319 26 74

E-post: linda.eriksson at orab-ab.se

ORAB är Sveriges största företagsgrupp inom industriell rörsvetsning, med produktionsbolag på sex orter i landet. Kunderna finns bland annat inom pappers- och cellulosaindustrin, energisektorn, stål- och gruvindustrin och kemi- och petrokemisk industri. Gruppen omsätter cirka 200 miljoner SEK och sysselsätter omkring 180 anställda.