Röster För Barn (Voices for children)

Massiv kritik mot regeringen i ersättningsfrågan - 50 tal personer deltar i protestaktion

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2013 03:47 CET

Missnöjet över ersättningen till gruppen vanvårdade ökar. Närmare 50 procent får avslag med hänvisning till att vanvården inte varit av allvarlig art. Kritiken kommer inte bara från gruppen utan också från människor som satt med i utredningen om vanvård som i DN den 28 nov "Dubbelt svek. Nära hälften av ansökningarna om ersättning för vanvård avslås. Att en bestraffning ansågs ”normal” vid tiden ska inte spela någon roll. Men just det argumentet används av Ersättningsnämnden, även när det finns direkta bevis för motsatsen, skriver forskarna Bengt Sandin och Johanna Sköld vid Linköpings universitet."

Röster För Barn anser att lagen tolkas för snävt och att Allvarlig Art är ett begrepp där juristerna i Ersättningsnämnden satt ribban. Nämnden underkänner t.ex. enstaka sexuella övergrepp, aga, slavarbete. När det gäller sexuella övergrepp skall dessa vara kända av fosterfamiljen för att räknas, aga betraktas som en vanligt förekommande fostransmetod, trots att det fanns en lagstiftning som reglerade detta just för barn som var omhändertagna av Samhället. Sexuella övergrepp skall för att godkännas vara ständigt återkommande. 

För att manifestera missnöjet med lagens utfall har Röster För Barn den 21 nov (årsdagen av Upprättelseceremonin i Stadshuset) tagit initiativ till två aktioner, dels utanför Ersättningsnämndens lokaler, Birger Jarlsgatan 16 mellan 11.00-13.00 och dels utanför Riksdagshuset kl 14.30. Det kommer då att lämnas fram en skrivelse till Regeringen och Socialutskottet där det krävs en utvärdering av Ersättningsnämndens arbete och att Ersättningsnämndens tolkning av ersättningslagen prövas av oberoende jurister.

Röster För Barn har skickat inbjudan till Barnminister Maria Larsson och Socialutskottet för att kunna överlämna skrivelsen. Då det inte räknas med att komma in i Riksdagen kommer skrivelsen att lämnas över utanför ingången. Samma skrivelser ges också till Ersättningsnämnden.

För vidare information kontakta Anne Skåner Röster För Barn, 0705532470 alt mail: anne.skaner@bredband.net.