Bensinskatteupproret

Orättvist skattesystem fäller det arbetande folket!

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 16:31 CEST

- Nu är det bevisat ytterligare en gång. Det arbetande folket kräver
sänkt bensin- och dieselskatt, säger Kenneth Winsborg, talesman för
bensinskatteupproret.

De undersökningar som LO-tidningen gjort visar glasklart att inte bara
Anders Borg utan även Mona Sahlin är på kollisionskurs med
LO-kollektivet i den här viktiga skattefrågan!

LO-tidningen har gjort om undersökningen från 2006 som visade att 75 %
av LO: s medlemmar ville ha sänkt bensinskatt. Nu har två år av
intensiv, men felaktig, propaganda om högskattesystemets välsignelse
passerat och 73 % av LO:s kvinnor och 63 % av LO-männen vill ha sänkt
skatt på drivmedel.

När de två stora kvällstidningsdrakarna har gjort läsarundersökningar
har över 90 % av läsarna sagt klart nej till höjningar av bensin- och
dieselskatten! Det visar bland annat vilket oerhört demokratiskt
underskott det finns i denna fråga, eftersom 100 % av de välavlönade
riksdagsledamöterna har röstat för höjd skatt.

Ett system med hög bensinskatt i ett utpräglat glesbygdsland är
utvecklingshämmande och djupt odemokratiskt. Låginkomsttagare tvingas
betala en alldeles för stor del av sin disponibla inkomst för att
kunna upprätthålla en rimlig mobilitet. När samhället bekostar en stor
del av sina allmänna utgifter med specialskatter på resande slår det
undan benen på LO-folket och glesbygdsborna!

- Man skall betala skatt till staten efter bärkraft och inte efter
resebehov. Dagens system är skriande orättvist och det är inte alls
konstigt att hittills över en million nio hundra tusen medborgare har
skrivit under våra protestkrav för sänkta drivmedelsskatter, avslutar
Kenneth Winsborg, talesman för bensinskatteuppror.se


För mer information kontakta
Kenneth Winsborg, talesman för bensinskatteuppror.se
på 070-7177920 eller maila på press@bensinskatteuppror.se.

Läs mer om bensinskatteupporet på www.bensinskatteuppror.se.

Bensinskatteuppror.se har tre krav:
1. Sänk bensinskatten
2. Ta bort momsen på bensinskatten!
3. Inför samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6
procent istället för som idag 25 procent!