Orange Business Services Sweden

Orange Business Services mobiliserar på satellitfronten

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 10:22 CET

Stockholm den 15 februari 2010

 

 

Den nya satellittjänsten från Orange ändrar spelreglerna för maritim kommunikation och ger en lång rad hittills ouppmärksammade fördelar, för både personal och företag, inom den maritima sektorn. För personalen innebär den nya tjänsten att den framgent får tillgång till bredbandstjänster i realtid, oavsett om skeppet ligger vid kaj eller är på väg över en av oceanerna. Möjligheten att få 24/7-tillgång till Internet, e-post, video och telefoni förväntas att få stor betydelse för rederiernas förmåga att attrahera och behålla nyckelmedarbetare.

Samtidigt ger den nya maritima satellittjänsten shipping- och transportföretag tillgång till alla applikationer som är av kritisk betydelse för skeppsdrift, samt till huvudkontorens databaser.

 Den nya maritima satellittjänsten blev möjlig sedan Orange Business Services genomförde en fullskalig integration av sin satellitlösning och världsomspännande IPVPN-nätverk. I samband med detta har Orange Business Services ingått ett avtal med svenska börsbolaget C2SAT, som är känt för sina antennsystem som levererar stabil, högkvalitativ satellitkommunikation även under mycket krävande väderleksförhållanden. C2SAT:s 4-axade VSAT-lösning ger såväl bättre prestanda, som ökad tillgänglighet, samtidigt med att man undviker de döda vinklar som 3-axade antenner ofta slåss med.

 I motsats till andra utbytare av satellitkommunikation integrerar Orange Business Services sina satellit- och landbaserade tjänster. Det innebär att Orange kan erbjuda sina kunder att varje plats – helt oavsett om den finns till havs eller på land – kan få realtidstillgång till ett säkert IP-nätverk med alla former av access. Orange Business Services satellittjänster är designade specifikt för konvergerade realtidsröst och -video till vilken plats som helst som täcks av satellit, härunder långväga platser som t.ex. i Afrika, Asien och Sydamerika, samt skepp på väg över de stora oceanerna. Orange är dessutom den enda globala operatören som har egna specialister för att installera och underhålla komplexa högpresterande satellitnätverk över hela världen.

Om Orange

Orange är det viktigaste varumärket i France Telecom-gruppen, en av världens ledande telekomoperatörer. Orange har 123 miljoner kunder på Internet, tv och mobila tjänster i de flesta länder där gruppen är verksam. France Telecom-gruppen hade en omsättning på 53,5 miljarder euro (12,7 miljarder euro under första kvartalet 2009) och mer än 184 miljoner kunder i 30 länder vid slutet av mars 2009. Av dessa var 123 miljoner mobilkunder och 13 miljoner var bredbandskunder (ADSL) i Europa. Orange är den tredje största mobiloperatör och den största leverantören av bredbandstjänster i Europa och Orange Business Services är en av världens ledande telekommunikationsleverantörer till multinationella företag.

 Gruppen har stark fokus på innovation, konvergens och effektiv kostnadskontroll, och har som mål att etablera Orange som en integrerad operatör och som föregångare för nya telekommunikationstjänster i Europa. Gruppen har fortsatt fokus på sin kärnverksamhet som nätverksoperatör och arbetar samtidigt målinriktat på att bredda sin position inom nya tillväxtområden. Gruppen har som mål att utveckla produkter och tjänster som är enkla och användarvänliga, samtidigt som man följer en hållbar och ansvarsfull affärsmodell.

Orange Business Services i Norden

Orange Business Services har 160 medarbetare i Norden på åtta kontor och kunderna innefattar bland annat Alfa Laval, det norska utrikesdepartementet, Hempel, Metsäliitto Group, Norske Skog, Ossur, Samskip, StatoilHydro och Trelleborg.

För mer information: www.orange-business.com, www.orange.com och www.francetelecom.com

Om C2SAT

C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina,
är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke. (www.C2SAT.se)

För ytterligare information kontakta:
Jan Aronson, chef för Consulting & Solutions Integration Norden och Baltikum.

Telefon direkt +46 8 51 91 3124. Mobil:  +46 708 91 3124

Presskontakt Susan Rose Kommunikation, Tel 0735 81 35 40, susan@susanrose.se