Länsstyrelsen i Uppsala län

Orangeriet i botaniska trädgården erhåller 2,8 miljoner kronor i statligt stöd

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 11:57 CEST

Det är Statens fastighetsverk som fått stöd med 2.880.000 kronor för energieffektiviseringar i byggnaden för tropiska växter m.m. Statens Fastighetsverk bygger om och restaurerar byggnaden för Uppsala Universitet till Linnéjubiléet år 2007.

Sedan stödet infördes den 15 maj 2005 har 8.812.000 kr beviljats projekt i Uppsala kommun som investerat i energieffektivisering och konvertering från olja och el till förnybara energikällor, värmepump, fjärrvärme m.m.

Länsstyrelsen har ytterligare ca. 11 miljoner kronor att fördela till ägare med byggnader där offentlig verksamhet bedrivs och ytterligare pengar kan efter behov tilldelas länet. Stöd kan lämnas med upp till 30 % av kostnaden för investeringar i energieffektivisering och konvertering. För installation av solcellsystem utgår stöd med upp till 70 % av kostnaderna.

Exempel på stödberättigade lokaler är skolor, simhallar, kyrkor, dagis, bibliotek eller sjukhus. Stödet ges för åtgärder som påbörjats efter den 15 maj 2005 och som slutförs senast vid år 2006 års utgång. För solcellssystem gäller att projektet slutförs senast vid år 2007 års utgång.

-Stödet bör kunna få ett stort genomslag i länet då det finns gott om lokaler för offentlig verksamhet i länet, påpekar Tomas Östlund, teknisk handläggare vid länsstyrelsens bostadsfunktion.

För ytterligare information, kontakta: Tomas Östlund, länsstyrelsens bostadsfunktion tel 018/19 52 42