OraSolv AB

ORASOLV AB ETABLERAR JOINT VENTURE BOLAG I BRASILIEN

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:17 CET

OraSolv AB har i Brasilien öppnat ett joint venture bolag med Trollhätteplast AB. Genom det nybildade TrollDental do Brasil Ltda ska bolagen gemensamt marknadsföra och distribuera sina dentala produkter. TrollDental do Brasil Ltda etableras i Curitiba och kommer initialt att ha tre anställda. Försäljning beräknas starta under andra kvartalet 2007.

Kenneth Sternberg Vd i OraSolv AB: "Brasilien är med sina närmare 200 000 tandläkare och 136 tandläkarhögskolor en av världens största dentalmarknader. För att effektivt kunna bearbeta denna stora och växande marknad krävs en lokal närvaro. Det gemensamma bolaget ska satsa på att nå ut med våra produkter via både direktförsäljning men även genom andra lokala distributörer. Vi ser med stor optimism fram emot detta nya samarbete med Trollhätteplast AB, som även sedan tidigare marknadsför och distribuerar vår metod för kariesborttagning, Carisolv, i Australien."

Trollhätteplast AB etablerades 1972 i Trollhättan och satsade tidigt på utveckling av plastbaserade innovativa produkter. Bland annat utvecklades tillsammans med en röntgenspecialist i Umeå ett världsledande system för arkivering av dentala röntgen-bilder i fickor, TrollSystemet, som fortfarande utgör en volymprodukt i företagets sortiment. Ett stort antal produkter har därefter utvecklats som samtliga har till uppgift att underlätta och effektivisera tandläkarens dagliga arbete. Mer om Trollhätteplast, gå in på www.trolldental.se.

Göteborg den 28 februari 2007

Kenneth Sternberg
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Kenneth Sternberg, Verkställande direktör, tel: 031-741 17 82,
e-post: kenneth.sternberg@orasolv.se

OraSolv AB, Göteborg är ett företag som bedriver verksamhet inom förvärv, utveckling och förädling av företag inom dentalbranschen, som tar fram och marknadsför metoder och produkter för minimalinvasiv tandvård. Bolagets första internationellt lanserade varumärke är Carisolv®, en väldokumenterad metod för vävnadsbevarande kariesborttagning med över 100 vetenskapliga referenser.

OraSolv AB (publ.)
Medicinaregatan 8 B, 413 46 Göteborg, tel: 031-741 17 80, fax 031-741 17 81, www.orasolv.se