Orbit One AB

Orbit One fortsätter att visa styrka

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:55 CEST

Orbit One fortsätter att växa och kan åter visa upp ett starkt resultat. Försäljningen ökade och nettoomsättningen för 2007 uppgick till 276,6 MSEK (207 MSEK) vilket är en ökning med 33 % jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till 20,5 MSEK (9,1 MSEK) och resultat efter skatt blev 11,2 MSEK (5,4 MSEK). Soliditeten uppgick till 28 % (26 %) vilket även det var en förbättring. Antalet anställda i koncernen ökade under 2007 och är nu uppe i cirka 250 personer.

Det här är fjärde året i rad som Orbit One kan redovisa en ökad tillväxt och förbättrat resultat. Orbit One har sedan ägarskiftet 2004 haft en genomsnittlig tillväxt på 21 % per år vilket är bättre än branschens genomsnitt.

- Målet är att vara den mest kostnadseffektiva kontraktstillverkaren på marknaden, vilket våra kunder fortsätter att visa stort förtroende för. Även vår geografiska spridning över landet attraherar kunderna. Våra nya lokaler i Stockholm ger dessutom nya möjlig- heter och en bra närhet till kunderna i Stockholmsregionen, berättar ekonomichef och delägare Mats Johansson.

- En annan framgångsfaktor är att vi har en av marknadens mest engagerade och kom- petenta personal. Detta tillsammans med att ägarna är operativt aktiva i företaget gör att vi får korta beslutsvägar och att vi snabbt kan skapa optimala lösningar genom hela värde- kedjan för våra kunder, avslutar ekonomichef Mats Johansson.

För mer information och bildmaterial, vänligen kontakta: Ekonomichef Mats Johansson på telefon 0457-742 21, 0709-96 68 29 eller via mail: mats.johansson@orbitone.se VD Christer Malm på telefon 0457-742 51, 0708-67 42 51 eller via mail: christer.malm@orbitone.se