ORC Software AB

Orc Software AB - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 09:01 CEST

Omsättningen för januari-juni 2004 ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor.

Rörelseresultatet för januari-juni 2004 minskade med 34 procent till 25 (38) miljoner kronor, vilket innebär en rörelsemarginal om 19,1 (30,8) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 19 (29) miljoner kronor.

Omsättningen för april-juni 2004 uppgick till 64 (61) miljoner kronor med ett rörelseresultat om 11 (19) miljoner kronor, vilket medför en rörelsemarginal om 17,0 (31,3) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 9 (14) miljoner kronor.

Resultatet per aktie för januari-juni 2004 uppgick till 1,29 (1,95) kronor.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

För ytterligare information kontakta:
Nils Nilsson, VD, tel: 08-407 38 00
Lars Johansson, vVD och operativ chef, tel: 08-407 38 24
Susanne Holmlund, Investor Relations, tel: 08-407 38 50
www.orcsoftware.com