ORC Software AB

Orc Software AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 11:12 CEST

Omsättningen för januari-september 2003 minskade med 8 procent till 187 (204) miljoner kronor.

Rörelseresultatet för januari-september 2003 minskade med 33 procent till 59 (88) miljoner kronor, vilket innebär en rörelsemarginal om 31,6 (43,0) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 44 (72) miljoner kronor.

Omsättningen för juli-september 2003 uppgick till 62 (70) miljoner kronor med ett rörelseresultat om 21 (27) miljoner kronor, vilket medför en rörelsemarginal om 33,2 (37,9) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 15 (24) miljoner kronor.

Resultatet per aktie för januari-september 2003 uppgick till 2,95 (4,85) kronor.

Kontaktuppgifter till nomineringskommittén:
E-post: nominering@orcsoftware.com
Adress: Nomineringskommittén, Orc Software, Box 7742, 103 95 Stockholm

För ytterligare information kontakta:
Nils Nilsson, VD, tel: 08-407 38 00
Lars Johansson, vVD och operativ chef, tel: 08-407 38 24
Susanne Holmlund, Investor Relations, tel: 08-407 38 50