ORC Software AB

Orc Software AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 08:54 CEST

Omsättningen för januari-september 2004 var i stort oförändrad och uppgick till 186 (187) miljoner kronor.

Rörelseresultatet för januari-september 2004 minskade med 51 procent till 29 (59) miljoner kronor, vilket innebär en rörelsemarginal om 15,4 (31,6) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 23 (44) miljoner kronor.

Omsättningen för juli-september 2004 uppgick till 58 (62) miljoner kronor med ett rörelseresultat om 4,1 (21) miljoner kronor, vilket medför en rörelsemarginal om 7,2 (33,2) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 (15) miljoner kronor.

Resultatet per aktie för januari-september 2004 uppgick till 1,56 (2,95) kronor.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
http://hugin.info/132017/R/964149/139619.pdf


För ytterligare information kontakta:
Nils Nilsson, VD, tel: 08-407 38 00
Lars Johansson, vVD och operativ chef, tel: 08-407 38 24
Susanne Holmlund, Investor Relations, tel: 08-407 38 50
www.orcsoftware.com