ORC Software AB

Orc Software AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 09:13 CEST

Januari-september 2005
·Omsättning 200 (186) miljoner kronor
·Rörelseresultat 14 (29) miljoner kronor
·Rörelsemarginal 7,1 (15,4) procent
·Resultat efter skatt 12 (21) miljoner kronor
·Resultat per aktie 0,86 (1,57) kronor

Juli-september 2005
·Omsättning 65 (58) miljoner kronor
·Rörelseresultat 6 (4) miljoner kronor
·Rörelsemarginal 8,4 (7,2) procent
·Resultat efter skatt 5 (3) miljoner kronor
·Resultat per aktie 0,33 (0,27) kronor

Väsentliga händelser
· Nya finansiella mål:
-Orc Software ska uppnå en årlig omsättningstillväxt om lägst 15
procent och en årlig rörelsemarginal om lägst 15 procent på
medellång sikt
-Företaget är överkapitaliserat och kapitalstrukturen kommer att
ses över
·Avtal med OMX om utveckling av ny front office-produkt

För ytterligare information kontakta:
Jonas Lindström, VD, tel: 08-407 38 35
Lars Johansson, vVD och operativ chef, tel: 08-407 38 24
Susanne Holmlund, Investor Relations, tel: 08-407 38 50